Заказана 14. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За понедељак 27. децембар 2021.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је четрнаеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1. Разматрање и доношење Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Гаџин Хан 2021-2030 године;

2. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана развоја услуга социјалне заштите у општини Гаџин Хан 2021-2023;

3.Разматрање и доношење Решења о разрешењу и избору чланова Одбора за административно мандатна питања, избор и именовања Скупштине општине Гаџин Хан;

4. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ општине Гаџин Хан за 2022.годину;

5. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева-летње одржавање локалних путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022.годину;

6. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм одржавања улица и путева-зимско одржавање  путева ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022.годину;

7. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на  Програм одржавања улица и путева- текуће поправке и одржавање улица у насељима, сеоских путева, спортских терена и зелених површина за 2022.годину ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан;

8. Разматрање и доношење Решења  о давању сагласности на Програм одржавања чистоће на јавним површинама и управљање комуналним отпадом – сакупљање и одвожење отпада ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022.године;

9. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм обезбеђивања јавног осветљења-улична расвета  ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022.годину;

10. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на посебан Програм коришћења буџетске помоћи-субвенција капитална инвестиција-повезивање и одржавање сеоских водовода ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022.годину;

11. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности  на  посебан Програм коришћења средстава из буџета-субвенција на име надокнаде субвенционисаног дела цене воде за пиће ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“општине Гаџин Хан за 2022.годину;

12. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на измене и допуне Годишњег плана рада Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан за радну 2021/2022.годину;

13. Разматрање и доношење Одлуке о прибављању непокретности земљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе радио реализације Пројекта за изградњу рекреативних садржаја поред кеја на Кутинској реци у Гаџином Хану;

14. Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић