Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми нацрта Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за 2022. (2021. – 2023.) годину

Због хитности одржавања седнице Скупштине општине Гаџин Хан, скраћује се време одржавања Јавне расправе Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за 2022. (2021. – 2023.) годину, са 09.02.2022. године на 07.02.2022. године, у понедељак, са почетком у 09:00 часова у Скупштинској сали општине Гаџин Хан.