VI СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

  ЈАВНИ ПОЗИВ  

    VI СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН САЗВАНА ЈЕ

За дан 31.03.2022.године са почетком у 11,oo часова у  сали Општинске библиотеке “Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану.

                                                                 Дневни  ред

  1. Сумирање јавног увида у Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Гаџин Хан.

СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЈЕ ЈАВНА ТЕ ПОЗИВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА ДА ПРИСУСТВУЈУ СЕДНИЦИ

Председник Комисије
Лука  Костић