ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У ДЕЛУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На састанку Комисије за избор корисника помоћи, за побољшање услова становања и социјалне инклузије, донет је Закључак број: 36 – 251/22 – I – 2 од 24.05.2022. године о понављању Јавног позива за доделу помоћи за побољшање услова становања у делу реконструкције и социјалне istanbul escort инклузије социјално угрожених категорија становништва са подручја Општине Гаџин Хан.


Рок за подношење захтева са документацијом на Јавни позив је од 24.05.2022. године до 13.06.2022. године. Текст о понављању Јавног позива са обрасцем пријаве можете преузети на следећим линкoовима

Поновљени позив

Образац пријаве