Јавни позив за пријављивање кандидата за инструкторе у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству инструктора да у периоду од 24. јуна(од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода,www.стат.гов.рс или попис2022.стат.гов.рс.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање четворогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага нити се против њега води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (МС Оффице, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима инструктора и процедурама за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.