Одлука о избору корисника за куповину кућа

На основу јавног позива за доделу помоћи за побољшање услова становања и социјалне инклузије социјално-угрожених категорија становништва од 22.11.2021. године, благовремено је достављено 15 пријава за куповину кућа које су могле бити предмет даљег поступка.

На основу одредби Правилника о поступку и начину рада комисије и условима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије, Комисија је извршила прибављање документације по службеној дужности, те се након прикупљања целокупне потребне документације приступило поступку бодовања пријава сходно одредбама Правилника.

У прилогу ове објаве је прелиминарна ранг листа са бројем и датумом пријаве и са бројем бодова за одређену пријаву.

Одлука