Објављена је ранг листа кандидата за инструкторе у попису становништва

Општинска управа општине Гаџин Хан према процедури за избор инструктора за попис становништва,  објављује на својој веб страници ранг листу кандидата за инструкторе који ће бити позвани на тестирање и разговор у терминима који су прецизирани у ранг листи, исте позива да се одазову позиву и са собом понесу потребну документацију која се такође може видети на нашем сајту.

Ранг листа кандидата за инструкторе

Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор