ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику објављује јавни позив за пријављивање кандидата за пописиваче у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године

Позивају се грађани заинтересовани за рад у Попису у својству пописивача да у периоду од 22. јуладо 5. августа 2022. године (до 20.00 часова) попуне електронску пријаву на сајтовима Завода: stat.gov.rs илиpopis2022.stat.gov.rs.

Општи услови које кандидат треба да испуни:

  • држављанство Републике Србије;
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против кандидата није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

  • познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата;
  • могућност приступа интернету током периода ангажовања.

Детаљније информације о задацима пописивача и процедури за избор кандидата доступне су на сајтовима Завода.

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска управа општине Гаџин Хан објављује јавни позив свим  заинтересованим  грађанима уколико желе да учествују у  попису становништва , домаћинстава и станова 2022.године, као ПОПИСИВАЧИ.

Начелник
Љиљана Петровић