Обавештење о почетку израде Плана развоја општине Гаџин Хан 2021 – 2030 године

Обавештавамо све грађане општине Гаџин Хан о почетку израде Плана развоја општине Гаџин Хан 2021 – 2030 године.

Под Планом развоја подразумева се плански документ најширег обухвата и највишег значаја који представља основу доношења стратегија за појединачне области планирања. Циљ израде овог планског документа, је дефинисање мисије и визије развоја општине Гаџин Хан, развојни и општи циљеви будућег развоја, али и конкретних мера (пројекти).

Стручну и техничку подршку у изради Плана развоја општине Гаџин Хан пружиће Стална конференција градова и општина (СКГО) којa има улогу имплементационог партнера на Програму  „EU Exchange 6“, кога финансира Европска унија у оквиру националног Програма IPA 2019.

Све информације о томе у којој се фази процеса налази План развоја наше општине, повезане вести и припадајућа документа можете наћи на посебном банеру у вези са Планом развоја који се налази на нашој интернет страници: https://gadzinhan.rs/izrada-plana-razvoja-2021-2030/