Заказана 20. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За среду 12. октобра 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је двадесета седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1.тачка– Разматрање и доношење Одлуке о додељивању Октобарске награде;

2.тачка-  Одборничка питања и иницијативе.

Предлог допуне дневног реда:

– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени електроматеријала ЈП “Дирекција за изграду и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени асфалта и каменог агрегата ЈП “Дирекција за изграду и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени песка ЈП “Дирекција за изграду и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени бетонских пропуста ЈП “Дирекција за изграду и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

– Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о цени грађевинског материјала ЈП “Дирекција за изграду и комуналне делатности “општине Гаџин Хан;

– Разматрање и доношење Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације насеља Гаџин Хан;

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                             Марија Цветковић