Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2022. годину бр.: 06-320-552/22-III од 22.11.2022.године , прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.: 320-40-10316/2022-09 од 09.11.2021. године, Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину бр.: 06-320-555/22-III од 22.11.2022. године и Одлуке о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину бр.: 06-320-556/22-III од 22.11.2022.године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 24.11.2022. године расписује ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција.

Пријаве се подносе на писарници општинске управе општине Гаџин Хан, од 01.12.2022. године до 15.12.2021. године до 13 часова.

Контакт особа:Општина Гаџин Хан: Саша Ђокић, тел. 018/ 850-112.

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ