Заказана 23. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За петак 24. фебруар 2023. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је двадесеттрећа седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1.тачка-Разматрање и доношење Локалног акционог плана  запошљавања општине Гаџин Хан за 2023.годину;

2.тачка-Разматрање и доношење Одлуке о прихватању споразума о међуопштинској сарадњи о уступању обављања комуналне делатности у области организације службе за зоохигијену;

3.тачка- Разматрање и доношење Одлуке о ангажовању екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Гаџин Хан за 2022.годину;

4.тачка-Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан за 2022.годину;

5.тачка-Разматрање и доношење Решења о усвајању извештаја о извршењу одлуке о буџету за период јануар –децембар 2022.године;

6.тачка-Разматрање и доношење Решења о разрешењу и именовању Школског одбора основне школе „Витко и Света“ Гаџин Хан

7.тачка-Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на одлуку о усвајању Извештаја о раду- о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022.-31.12.2022 (за  четврти квартал 2022.године; ) ЈП „Дирекција за изградњу и комуналне делатности“ Гаџин Хан;

8.тачка-Разматрање и доношење Решења о разрешењу председника другостепене изборне комисије за чланове савета месних заједница;

9.тачка– Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић