Архиве категорија: Uncategorized

Одлука о додели средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница

На основу члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 36/2006), члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 29/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 70. Статута општине Гаџин Хан и Члана 12. Правилника о критеријумима, мерилима, условима, начину и поступку доделе средстава  за реализовање пројекта цркава и верских организација бр. 06-110-132/20-III од 13.03.2020. год. Комисија формирана решењем бр. 06-02-131/20-III oд 13.03.2020. год., донела је предлог Одлуке о додели средстава за реализовање пројеката и програма цркава и верских заједница.

Одлуку Комисије можете преузети на следећем линку. ПРЕУЗМИ

Завршна конференција програма „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“

Завршна конференција програма „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ одржана је 17.11.2022. године у Београду. Учесницима су се обратили и шеф Мисије Савета Европе у Београду Тобиас Флесенкемпер, шеф Операција II Делегације Европске уније у Србији Мартин Клауке, шефица Одељења за демократско управљање Савета Европе Алина Татаренко, директор Националне академије за јавну управу Дејан Милетић и генерални секретар Сталне конференције градова и општина Никола Тарбук.

На скупу је представљена директна подршка коју је добило педесет општина и градова у развоју функције управљања људским ресурсима, програм обука које су похађали запослени у локалним самоуправама, као и грантови који су унапредили рад локалних службеника у 33 локалне самоуправе. На конференцији су представници општина: Суботица, Нови Београд и Гаџин Хан, изнели своја искуства у спровођењу овог програма и имплементацији управљања људским ресурсима у својим општинама.

Пројекат је заједнички финансиран од стране Европске уније и Савета Европе, а спроводио је Савет Европе са Министарством за државну управу и локалну самоуправу (МДУЛС) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Јавни позив за пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2022. годину бр.: 06-320-552/22-III од 22.11.2022.године , прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.: 320-40-10316/2022-09 од 09.11.2021. године, Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину бр.: 06-320-555/22-III од 22.11.2022. године и Одлуке о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2022. годину бр.: 06-320-556/22-III од 22.11.2022.године, начелник Општинске управе општине Гаџин Хан дана 24.11.2022. године расписује ЈАВНИ ПОЗИВ За пријављивање пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан у циљу одобрења инвестиција.

Пријаве се подносе на писарници општинске управе општине Гаџин Хан, од 01.12.2022. године до 15.12.2021. године до 13 часова.

Контакт особа:Општина Гаџин Хан: Саша Ђокић, тел. 018/ 850-112.

Текст Јавног позива можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ

Заказана 21. седница Скупштине општине Гаџин Хан

За петак 25. новембар 2022.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић „Гаџин Хан заказана је двадесета седница Скупштине општине Гаџин Хан

Д н е в н и  р е д:

1.тачка-Разматрање и доношење Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2023.годину;

2.тачка-Разматрање и усвајање Кадровског плана;

3.тачка-Разматрање и доношење Решења  о усвајању  Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за период  јануар-септембар 2022.године;

4.тачка-Одборничка питања и иницијативе.

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                Марија Цветковић

Одржан састанак Партнерског форума за израду Плана развоја општине Гаџин Хан

У четвртак, 10.11.2022. године у 11:00 часова, у великој сали Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ у Гаџином Хану, одржан је састанак Партнерског форума за израду Плана развоја општине Гаџин Хан 2021 – 2030. Поред чланова Радних група које су укључене у изради овог документа, на овом састанку су учествовали и пољопривредници, одборници, привредници и представници других организација које послују на територији општине.


Након представљања садржине и значаја овог документа, учесници форума су давали конструктивне предлоге у вези информација потребних за израду SWOT анализе а такође су изнели и проблеме са којим се суочавају становници општине и конкретна решења којима би могли бити решени ови проблеми.

На овом састанку су присуствовали и Иван Миливојевић заменик генералног секретара СКГО, Јовица Дамњановић кординатор за израду плана развоја општине Гаџин Хан и Милисав Филиповић председник општине Гаџин Хан.