Архиве категорија: Uncategorized

Подела пакетића

Са благословом Његовог Преосвештенства епископа нишког г.г Арсенија

На дан када Црква прославља рођење Господа Исуса Христа Општина Гаџин Хан у сарадњи са парохијом Заплањском организује поделу пакетића за сву децу са територије Општине рођену након 01.01.2016 године

  1. Јануара 2023 године са почетком од 09 часова биће служена св.Литургија,
    У храму св.Петке у Мариној Кутини а након тога деци ће у храму пакетиће поделити председник Општине Гаџин Хан г-дин Милисав Филиповић са својим сарадницима и парохом заплањским јерејем Душаном Јанковићем.

Божићна чесница ће бити ломљена након св Литургије а у њој ће по први пут бити 9 сребрњака.

Позивамо Вас да сви заједно прославимо рођење Богомладенца са нашом децом уједињени око њих.

Обавештење о посебним паркинг местима за возила особа са инвалидитетом

Обавешавају се грађани општине Гаџин Хан, особe са инвалидитетом које могу бесплатно користити посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима,, дa свoje зaхтeвe мoгу пoднeти личнo на писарницу Општинске управе општине Гаџин Хан- канцелаеија бр. 10 или препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Гаџин Хан, Милоша Обилића 42, 18240 Гаџин Хан, до 30.12.2022. године.

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима, под условом да имају пребивалиште на територији општине и да су власници возила са регистарском ознаком NI, могу користити:

• војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I – IV групе, као и V и VI група инвалидности који имају оштећење доњих екстремитета и остварују право на ортопедски додатак;
• лица којима је по прописима пензијског и инвалидског осигурања утврђено телесно оштећење од 70% до 100%;
• слепа лица са 90% и 100% оштећења вида;
• лица умерено, теже, тешко и вишеструко ометена у менталном развоју, лица оболела од аутизма и лица са Дауновим синдромом;
• лица оболела од дистрофије или сродних мишићних и неуромишићних обољења;
• лица оболела од параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије парализе и мултипле склерозе;
• лица на хемодијализи.

Посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији општине Гаџин Хан могу користити и избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије уколико припадају некој од категорија лица из претходног става, под условом да имају боравиште на територији општине Гаџин Хан најмање годину дана пре подношења захтева.

Особе са инвалидитетом, власници возила, уз захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом подносе и:

• фотокопију решења о групи инвалидитета и праву на ортопедски додатак,
• фотокопију решења о степену телесног оштећења, односно одговарајућу медицинску документацију,
• фотокопију личне карте,
• фотокопију саобраћајне дозволе,
• једну фотографију величине 2,5×3,5 цм.

Захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за малолетну особу са инвалидитетом може поднети родитељ, односно старатељ.

Уз захтев из претходног става, родитељ односно старатељ, поред документације из става 1. овог члана, подноси и извод из матичне књиге рођених за малолетну особу са инвалидитетом, односно акт надлежног органа којим је одређен старатељ.

Избеглице и интерно расељена лица са територије Косова и Метохије, која имају боравиште на територији општине Гаџин Хан најмање јeдну годину дана пре подношења захтева, уз захтев за коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом, уз сву потребну документацију из овог члана, подносе и фотокопију избегличке легитимације (за избеглице) односно фотокопију легитимације интерно расељеног лица и уверење Полицијске управе о боравишту на територији општине Гаџин Хан (за интерно расељена лица).

Уколико особа са инвалидитетом, односно малолетна особа са инвалидитетом, није власник возила, може му се одобрити коришћење посебно обележених паркинг места за возила особа са инвалидитетом само за једно возило чији је власник члан породице особе са инвалидитетом које он означи у овереној писаној изјави коју прилаже.

В.Д. Начелника
Александар Ранђеловић

Награде за ђаке прваке

Директорица школе, Милена Стојадиновић-Антић и председник општине, Милисав Филиповић су у периоду од 13.12. до 17.12. текуће године обишли ђаке прваке у матичној школи и свим истуреним одељењима.

Том приликом су им уручили новчану награду као подстрек за даље успешно школовање, и Пажљивкова правила у саобраћају, поклон Агенције за безбедност саобраћаја. Да би им од првих школских дана усадила љубав према читању Народна библиотека у Гаџином Хану доделила им је своје чланске карте.

Упитник о квалитету живота на територији града Ниша и општина Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан

Град Ниш, у партнерству са општинама Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан и Регионалном развојном агенцијом “ЈУГ”, приступио је изради Стратегије развоја урбаног подручја града Ниша и општина Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан.

Циљ израде ове стратегије јесте да допринесе одрживом развоју територије заснованом на  подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања, ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања ризицима, одрживе и мултимодалне урбане мобилности, јачања социјалне компоненте у домену запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта, социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, као и јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и развијању веза унутар и изван окружења.

Позивају се сви заинтересовани грађани и грађанке да дају свој допринос у изради Стратегије одговором на упитник о различитим aспектима квалитета живота на територији на којој живе.

Подаци добијени кроз овај упитник користиће се за израду анализе постојећег стања, сагледавање развојних потенцијала и изазова, као и у процесу дефинисања развојних потреба и биће представљени на серији тематских округлих столова који ће бити организовани у наредном периоду.   

Попуњавање упитника је анонимно. Упитник се може попунити овде:                                                     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7P0mNFP57Rw_eiOSocIw11ZzU_s7cQqfq33Sr_juWh1mIw/viewform најкасније до 13. 01.2023. године. Израду Стратегије развоја урбаног подручја града Ниша и општина Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан подржава Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО Плус.