На овој страници можете добити информације и преузети потребну документацију у вези избора за чланове савета месних заједница расписаних за 20. јун 2021. године.

06. јула 2021. године Изборна комисија за избор Савета за месне заједнице на својој 11. седници одржаној 06. јула 2021. године , једногласно је донела одлуку о коначним резултатима избора одржаних 20. јуна 2021.године.

21. јуна 2021. године Изборна комисија општине Гаџин Хан за спровођење избора за чланове савета месних заједница донела је Одлуку о резултатима избора за чланове савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан, одржаних 20. Јуна 2021. Године коју ,можетњ преузети на следећем линку Преузми

16. јуна 2021. године на  петој седници Изборна комисија за чланове Савета месних заједница

–  Утврдила је изборне листе кандидата за чланове Савета месних заједница; Преузми

–  Донела решења о именовању чланова бирачког одбора по бирачким местима, Преузми

– Донела решење о утврђивању коначног броја бирача на територији општине Гаџин Хан закључно са 15. јун 2021. године. Преузми

8.јуна 2021. године одржана је друга седница Изборне комисије за избор чланова савета месних заједница

На одржаној седници Изборна комисија је:

Одредила бирачка места за гласање на изборима за чланове Савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан који ће се одржати 20. Јуна 2021. године  од 08-18 часова;

Одредила табеларни приказа састава бирачких одбора на бирачким местима  сразмерно заступљености одборничких гупа у СО Гаџин Хан;

Прописала следеће обрасце:

Образац ГХМЗ – 3 2021 – Изборне листе кандидата за чланове Савета МЗ;

Образац ГХМЗ – 4 2021 – Гласачки листић;

Образац ГХМЗ – 5  2021– Контролни листић

Образац ГХМЗ – 6  2021– Записник о примопредаји пре гласања између ИК и БО;

Образац ГХМЗ – 7  2021 – Записник о раду бирачких одбора;

Образац ГХМЗ – 8  2021 – Пријава домаћих и страних посматрача;

Образац ГХМЗ – 9  2021 -Записник о примопредаји након гласања између БО и ИК;

Образац ГХМЗ – 10  2021 – Извештај о присутности чланова бирачког одбора;

Образац ГХМЗ – 11  2021 – Јединствени записниик о резултатима избора;

Образац ГХМЗ – 12  2021 – Одлука о коначним резултатима;

Образац ГХМЗ – 13 2021-Потврда о бирачком праву за гласање ван бирачког места;

Образац ГХМЗ – 14 2021 – Уверење о избору за члана Савета месне заједнице

РЕШЕЊЕ о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница на територији општине Гаџин Хан који ће се одржати 20.,јуна 2021.године

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА НА БИРАЧКИМ МЕСТИМА ПРЕМА ЗАСТУПЉЕНОСТИ ОДБОРНИЧКИХ ГРУПА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20.ЈУНА 2021.ГОДИНЕ

Образац пријаве кандидата за избор члана савета месне заједнице

Образац списка бирача који својим потписом подржавају кандидатуру за члана савета месне заједнице

Пословник о раду Изборне комисије за избор чланова савета месне заједнице

Упутство за рад бирачких одбора за избор чланова савета месних заједница

Упутство за спровођење избора за чланове савета месних заједница

Све акте Изборне комисије везане за поступак спровођења избора за чланове Савета месне заједнице као и моделе прописаних образаца, заинтересовани грађани могу преузети на интернет презентацији општине Гаџин Хан . Такође, све акте и моделе образаца заинтересовани грађани могу преузети и код Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница.