Акти општинског Већа општине Гаџин Хан

23.09.2020

Предлог Стратегије за младе општине Гаџин Хан 2020-2025
Предлог Стратегије за унапређење положаја избеглих, ИРЛ и повратника по споразуму о реадмисији у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у општини Гаџин Хан за период 2020-2025 године
Предлог измене Пословника Скупштине општине Гаџин Хан
Решење о поништају коначног решења општинске управе општине Гаџин Хан бр. 112-801/20-IV oд 04.09.2020. гoдинe

02.09.2020

Предлог Одлуке о прибављању непокретности замљишта у корист јавне својине, путем непосредне погодбе ради реализације Пројекта за изградњу бунгалова за одмор, ресторана и базена на отвореном са баром у Доњем Душнику

 

Акти општинског Већа општине Гаџин хан за мандатни период 2016-2020 године

Акти општинског Већа општине Гаџин Хан за мандатни период 2012-2016. године