Драгана Савић, заменик председника општине

Рођена је 10. маја 1994. године у Нишу. Завршила је основну школу „Витко и Света“ у Гаџином Хану, средњу Економску школу у Нишу, смер економски техничар. Дипломирала је на Економском факултету у Нишу, студијски програм пословно управљање и стекла знања и вештине за успешно управљање и вођење предузећа у приватном и јавном сектору, јавним установама и службама. На Економском факултету у Нишу завршила је мастер студије и стекла звање мастер економиста. Од 2019. године ради у Служби за буџет, финансије и пореску администрацију општинске управе општине Гаџин Хан. Са породицом живи у Гаџином Хану.

Надлежности Заменика председника општине:

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.