На овој страници можете пронаћи званичне документе и записнике усвојене на седницама Скупштине општине Гаџин Хан.

Статут општине Гаџин Хан
Пословник о раду Скупштине општине Гаџин Хан
Измена Пословника о раду Скупштине општине Гаџин Хан

Конститутивна седница Скупштине општине одржана 20. августа 2020. године
1. Седница Скупштине општине одржана 21. августа 2020. године
2. Седница Скупштине општине одржана 09. септембра 2020. године
3. Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2020. године
4. Седница Скупштине општине одржана 27. новембра 2020. године
5. Седница Скупштине општине одржана 18. децембра 2020. године
6. Седница Скупштине општине одржана 29. децембра 2020. године
7. Седница Скупштине општине одржана 29. марта 2021. године
8. Седница Скупштине општине одржана 29. априла 2021. године
9. Седница Скупштине општине одржана 25. маја 2021. године
10. Седница Скупштине општине одржана 29. јуна 2021. године
11. Седница Скупштине општине одржана 22. јула 2021. године
12. Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2021. године
13. Седница Скупштине општине одржана 26.новембра 2021. године
14. Седница Скупштине општине одржана 27. децембра 2021. године
15. Седница Скупштине општине одржана 31. јануара 2022. године
16. Седница Скупштине општине одржана 10. фебруара 2022. године
17. Седница Скупштине општине одржана 09. маја 2022. године
18. Седница Скупштине општине одржана 28. juna 2022. године
19. Седница Скупштине општине одржана 20. септембра 2022. године
20. Седница Скупштине општине одржана 12. октобра 2022. године
21. Седница Скупштине општине одржана 25. новебра 2022. године
22. Седница Скупштине општине одржана 26. децембра 2022. године
23. Седница Скупштине општине одржана 21. марта 2023. године
24. Седница Скупштине општине одржана 8. априла 2023. године
25. Седница Скупштине општине одржана 27. јуна 2023. године

26. Седница Скупштине општине одржана 22.септембра 2023. године

Акти Скупштине општине у предходном сазиву