Туристичка организација општине Гаџин Хан

Директор
Милан Вељковић
turisticka@gadzinhan.rs

Туристичка организација настала је Одлуком Скупштине општине априла 2008. године
Основна делатност Туристичке организације Гаџин Хан је на промоцији и маркетингу туристичког потенцијала општине, на изради програма развоја туризма, организовање туристичко информативно-пропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење туризма.
Делокруг рада Туристике организације обухвата и подстицање и координирање активности на развоју специфичних видова туризма као што су здравствени, рекреативни, ловни, културно манифестациони, излетнички, омладински и дечији, сеоски и спортски.
Управни одбор Туристичка организације броји пет чланова.

1. Станоје Стојановић из Доњег Душника – председник
2. Ненад Стоиљковић из Гаџиног Хана – Члан
3. Небојша Јанковић из Доњег Душника – члан
4. Горан Михајловић из Доњег Душника – члан
5. Милан Поповић из Гаџиног Хана – представник запослених

Надзорни одбор Туристичке организације броји три члана

1. Властимир Николић – председник
2. Топлица Гроздановић – Члан
3. Дарко Младеновић – члан

Правилник о начину обављања послова јавних набавки Туристичке организације општине Гаџин Хан

Адреса: Милоша Обилића бб
Телефон: 018/850-112,018/851-100
Факс: 018/851-100
е-пошта: turisticka@gadzinhan.rs

LOGO TURISTISKA color