Издати локацијски услови, грађевинске и употребне дозволе

Стамбене заједнице

Упутства и портебни образци за регистрацију стамбене заједнице

Локацијски услови

Ред.
бр.
Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
35. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 353-533/19-IV/02, ROP-GHN-12776-LOC-1/2019 04.06.2019 Гркиња економски
34. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 353-5ROP-GHN-12770-LOC-1/2019 04.06.2019 Марина Кутина економски
33. Бранислав Живковић, ул. Милунке Савић 2/29 Ниш 353-795/19-IV/02, ROP-GHN-8886-LOC-1/2019 24.04.2019 Тасковићи економски
32. Верица Живковић, ул. Заплањска 14 Нишка Бања 353-94/19-IV/02, ROP-GHN-7368-LOC-1/2019 08.04.2019 Гаџин Хан стамбено-економски
31. Тоуринг Еуропа доо Ниш, ул. Лесковачка бб 353-89/19-IV/02, ROP-GHN-6970-LOC-1/2019 10.04.2019 Доњи Душник пословни
30. Јована Милутиновић и Синиша Милутиновић Ниш ул.Драгише Цветковића бр.68/11 353-1128/18-IV/02 14.12.2018 Виландрица економски
29. Општина
Гаџин Хан
353-1076/18-IV/02 18.12.2018 Велики Крчимир пословни
28. “МД ТРАДЕ МИЛАН ЂОРШЕВИЋ” доо Ниш ул.Жарка Ђурића бр.12 а 353-803/18-IV/02 19.09.2018 Гаџин Хан пословни
27. Славко Филиповић
Сопотница
353-359/18-IV/02 25.04.2018 Сопотница
ек. објекат
26. Општина
Гаџин Хан
353/275/18-IV/02 10.04.2018 Доњи Душник
пословни објекат
25. Општина
Гаџин Хан
353/15 06.01.2018 Доњи Душник
пословни објекат
24. Општина
Гаџин Хан
353-983/17-IV/02 08.12.2017 Доњи Душник
спортски терен
23. ЈП Дирекција Гаџин Хан 353-830/17-IV/02 25.10.2017 Гркиња
инфраструктурни
22. ЈП Дирекција Гаџин Хан 353-829/17-IV/02 24.10.2017 Марина Кутина
инфраструктурни
21. Бобан Младеновић, Гаџин Хан 353-909/17-IV/02 10.11.2017 Марина Кутина
стамбени
20. ЈП Дирекција Гаџин Хан 353-710/17-IV/02 30.08.2017 Марина Кутина
лин. инфраструктурни
19. Никола Манојловић Мали Крчимир 353-664/17-IV/02 16.08.2017 Мали Крчимир
економски
18. Иван Севдић Топоница 353-662/17-IV/02 16.08.2017 Топоница
стамбени
17. Општина Гаџин Хан 353-441/17-IV/02 22.05.2017 Доње Драговље
лин. инфраструктурни
16. Никола Манојловић Мали Крчимир 353-664/17-IV/02 01.08.2017 2684 Мали Крчимир
економски
15. Иван Севдић Топоница 353-662/17-IV/02 31.07.2017 1525 Топоница стамбени
14. Општина
Гаџин Хан
353-797/16-IV/02 15.12.2016 1760/2 Гаџин Хан резервоар ПП заштите
13. Општина
Гаџин Хан
353-797/16-IV/02 27.09.2016 6190/3 Гаџин Хан пешачки мост
12. Општина
Гаџин Хан
353-495/16-IV/02 25.05.2016 3983/1, 3983/2 Гаџин Хан трг
11. Општина
Гаџин Хан
353-334/16-IV/02 04.04.2016 3983/1, 3983/2 Гаџин Хан пословни објекат
10. Општина
Гаџин Хан
353-215/16-IV/02 11.03.2016 3983/1 Гаџин Хан пословни објекат
9. Општина
Гаџин Хан
353-744/15-IV/02 18.12.2015 1760/2 Топоница пословни објекат
8. Општина
Гаџин Хан
353-754/15-IV/02 18.12.2015 1247 Доњи Душник базен за купање
7. Општина
Гаџин Хан
353-699/15-IV/02 03.12.2015 1247 Доњи Душник санитарни чвор
6. Срђан Милошевић Липовица 353-625/15-IV/02 20.10.2015 3094/3, 3145 Топоница шарански рибњак
5. Јотел Ниш 353-338/15-IV/02 21.09.2015 / Гркиња -Тасковићи инфраструктурни (Кабловска тв)
4. МД Траде Милан Ђорђевић ДОО Ниш ул. Жарка Ђурића 129 18000 Ниш 353-441/15-IV/02 5173/10 Гаџин Хан пословни објекат
3. Вестеда ДОО Ниш ул. Нардних Хероја 20/4 18000 Ниш 353-406/15-IV/02 31.07.2015 6190/4, 2895, 2896, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2901/3 и 2897/2 Гаџин Хан пословни објекат
2. „БЕННИ ПЛУС“ ДОО Нишка Бања 353-366/15-IV/02 06.07.2015 3915/1, 3915/2, 3921, 3922 Гаџин Хан пословни објекат
1. Станковић Властимир ул. Војводе Танкосића I бр.8 351-47/15-IV/02 03.03.2015 3030/7 3030/8 Марина Кутина Армирани бетонски зид /

Грађевинске дозволе

Ред.
бр.

Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
13. Верица Живковић, Нишка Бања  Ул.Заплањска бр14 351-166/19-IV/02, ROP-GHN-24394-CPА-1/2019 21.08.2019 Гаџин Хан стамбено-пословни
12. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-815/19-IV/02, ROP-GHN-23819-CPI-1/2019 15.08.2019 Гркиња инфраструктурни
11. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-814/19-IV/02, ROP-GHN-23821-CPI-1/2019 14.08.2019 Марина Кутина инфраструктурни
10. “Touring Europa” доо Ниш, ул.Лесковачка бб 351-147/19-IV/02, ROP-GHN-6970-CPI-3/2019 27.06.2019. Доњи Душник пословни
9. “Touring Europa” доо Ниш, ул.Лесковачка бб 351-132/19-IV/02, ROP-GHN-6970-CPI-2/2019 03.06.2019. Доњи Душник пословни
8. “МД ТРАДЕ МИЛАН ЂОРШЕВИЋ” доо Ниш ул.Жарка Ђурића бр.12 а 351-311/18-IV/02 08.10.2018.
7. Општина
Гаџин Хан
351-161/18-IV/02 18.04.2018 Доњи Душник пословни
6. Иван Севдић Топоница 351-284/17-IV/02 16.10.2017 Топоница стамбени
5. Општина
Гаџин Хан
351-265/16-IV/02 14.07.2016 Гаџин Хан трг
4. Општина
Гаџин Хан
351-128/16-IV/02 17.03.2016 3983/1 Гаџин Хан пословни
3. Општина
Гаџин Хан
351-490/15-IV/02 05.01.2016 1247 Доњи Душник базен за купање
2. Општина
Гаџин Хан
351-489/15-IV/02 05.01.2016 1760/2 Топоница пословни објекат
1 Срђан Милошевић, Липовица 351-451/15-IV/02 14.12.2015 3094/3,3145 Топоница шарански рибњак

Употребне дозволе

Ред.
бр.
Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
Датум објаве 09.10.2019. године
3. Јована Милутиновић, Ниш Ул.Драгише Цветковића бр.68/11 351-198/19-IV/02, ROP-GHN-29572-IUP-1/2019 01.10.2019. Виландрица економски
Датум објаве 05.03.2015. године
2. Општина
Гаџин Хан
351-189до199 /15-IV/02 14.05.2015 1400/6, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1400/10, 1400/11, 1400/12, 1400/13, 1400/14, 1400/15 Горњи Барбеш стамбени објекат
Датум објаве 05.03.2015. године
1. Општина
Гаџин Хан
351-199/15-IV/02 04.03.2015 1400/15 Горњи Барбеш Стамбени објекат

Решење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи

Ред.
бр.
Инвеститор Број решења Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
15. . Општина Гаџин Хан 351-200/19-IV/02, ROP-GHN-35904-ISAW-2/2019 02.10.2019. Велики Крчимир пословни
14. Јована Милутиновић, ул. Иве Андрића 7 Ниш
351-113/19-IV/02, ROP-GHN-36910-ISAW-2/2019 22.04.2019
13. Славко Поповић, Сопотница
351-222/18-IV/02 12.06.2018 Сопотница
економски
12. Општина Гаџин Хан
351-178/18-IV/02 04.05.2018 Доњи Душник
пословни
11. Општина Гаџин Хан
351-158/18-IV/02 18.04.2018 Гаџин Хан
пословни
10. Никола Манојловић Мали Крчимир
351-252/17-IV/02 06.09.2017 Мали Крчимир
економски
9. Василије Стаменковић Ниш, ул. Габровачка 18
351-227/17-IV/02 11.08.2017 Гаџин Хан
помоћни (ограда)
8. Никола Манојловић Мали Крчимир
351-239/17-IV/02 21.08.2017 2684 Мали Крчимир
економски
7. Василије Стаменковић Ниш, ул.Габровачка бр.18
351-227/17-IV/02 11.08.2017 3776 Гаџин Хан
помоћни
6. Општина Гаџин Хан
351-56/17-IV/02 14.02.2017 1760/2 Топоница
енергетска санација
5. ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 21.12.2016 4001/5 Гаџин Хан
енергетска санација
4. Општина Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 21.12.2016 1760/2 Топоница резервоар ПП заштите
3. Општина Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 09.08.2016 1760/2 Топоница пословни
2. Љубисав Ранчић, Топоница 351-133/16-IV/02 23.03.2016 2240/2 Топоница економски
1. Вукадин Ранчић, Топоница 351-119/16-IV/02 16.03.2016 2240/2 Топоница економски

Преглед озакоњених објеката

Ред.
бр.
Инвеститор Број решења Датум издавања
137. Станомир Живковић, Велики Вртоп 351-100/19-IV/02 01.10.2019.године
136. Александар Богдановић, Београд  Ул.Луке Војводића бр.85/25 351-507/18-IV/02 23.09.2019.године
135. Јовица Вељковић, Ниш Ул.Бранка Крсмановића бр.23/19 351-527/18-IV/02 26.08.2019.године
134. Јагода Николић, Тасковићи IV/02-351-21/18 21.08.2019.године
133. Гордана Павловић  Јелена Павловић, Београд   Ул.Париске комуне бр.27/10 351-14/19-IV/02 05.08.2019.године
132. Владимир Стојановић, Ниш  Бул.Немањића бр.68/36 351-394/18-IV/02 05.08.2019.године
131. Влада Вучковић Доњи Душник 351-38/16-IV/02 05.08.2019.године
130. Света Благојевић, Тасковићи  Славка Недељковић, Ниш, Ул.Мокрањчева бр.105а 351-8/18-IV/02 17.07.2019.године
129. Чедомир Љубисављевић, Гркиња 351-401/19-IV/02 10.07.2019.године
128. Томислав Николић, Дукат 351-292/18-IV/02 05.07.2019.године
127. Петроније Цветановић, Тасковићи 351-99/19-IV/02 03.07.2019.године
126. Богољуб Митић, Марина Кутина 351-76/18-IV/02 01.07.2019.године
125. Мирољуб Цветковић, Ниш  Ул.Суводолска бр.8 351-512/18-IV/02 26.06.2019.године
124. Милан Поповић, Ниш  Ул.Кованлучка бр.154 351-467/18-IV/02 25.06.2019 године
123. Томислав Крстић Гаџин Хан 351-55/17-IV/02 21.03.2019. године
122. Милан Станковић, Милена Станковић, ул. Војводе Путника 61 Ниш 351-310/18-IV/02 12.03.2019. године
121. Бојан Стојановић, Гаре 351-256/18-IV/02 25.02.2019. године
120. Зоран Вучковић ул. Васе Пелагића 70/30 Ниш 351-496/18-IV/02 30.01.2019. године
119. Славољуб Стојадиновић, Гаџин Хан 351-774/17-IV/02 04.02.2019. године
118. Станиша Живковић Гаџин Хан 351-1122/17-IV/02 21.02.2019. године
117. Славољуб Стојановић ул. Љубомира Николића 150/5, Ниш IV/02-351-74/18 30.01.2019. године
116. Витомир Стаменковић, ул. Иве Андрића 7 Ниш 351-72/16-IV/02 30.01.2019. године
115. Смиљана Стојковић, Гаџин Хан 351-503/16-IV/02 17.12.2018. године
114. Драгослава Живковић, Ниш, Ул.Хајдук Станка бр.16 351-222/17-IV/02 04.12.2018. године
113. Вукадин Цветковић, Топоница 351-474/18-IV/02 13.11.2018. године
112. Јован Стојановић, Гаџин Хан 351-164/18-IV/02 07.11.2018.
111. Дејан Ранђеловић, Гаџин Хан 351-441/18-IV/02 01.11.2018. године
110. Милисав Стојиљковић, Ниш, Ул.Златка Балоковића бр.7 351-435/18-IV/02 01.11.2018. године
109. Мијодраг Ристић, Ниш,  Бул.12.фебруар бр.126/4 351-37/18-IV/02 10.09.2018. године
108. Светислав Недељковић, Ниш Ул.Криви вир бр.5/3 351-391/18-IV/02 18.09.2018. године
107. Далибор Дамњановић Гаџин Хан 351-139/18-IV/02 06.09.2018. године
106. Mirjana Nestorović, Niš, Ul.Jovana Mitića Đorđa br. 13 351-261/18-IV/02 03.09.2018. године
105. Мирјана Милосављевић, Ниш, Бул.Др.Зорана Ђинђића бр.14 351-140/16-IV/02 24.09.2018. године
104. Витомир Стефановић, Доњи Душник 351-347/18-IV/02 27.08.2018. године
103. Јелена Стаменковић, Виландрица 351-282/18-IV/02 10.08.2018. године
102. Драган Живковић, Гаџин Хан 351-168/18-IV/02 07.08.2018. године
101. Саша Станковић, Ниш, Ул.Филипа Филиповића бр.70 351-123/18-IV/02 30.07.2018. године
100. Драги Јованчић, Топоница 351-285/18-IV/02 20.06.2018.године
99. Велимир Раденковић Ниш, Ул.II српски устанак бр.22 351-279/18-IV/02 07.06.2018.године
98. Властимир Станојевић, Личје 351-271/18-IV/02 15.06.2018.године
97. Лозица Ђокић, Топоница 351-260/18-IV/02 28.05.2018.године
96. Звонко Алексић, Личје 351-189/18-IV/02 29.05.2018.године
95. Љиљана Стојковић, Гаџин Хан
Звонимир Стојковић, Гаџин Хан
351-122/18-IV/02 24.04.2018.године
94. Синиша Стаменковић, Виландрица 351-68/18-IV/02 27.03.2018.године
93. Гордана Ристић Ниш, ул.Станоја Главаша бр.17а 351-955/17-IV/02 28.03.2018.године
92. Митић Милованка Гаџин Хан, ул.Витка Раденковића бб 351-117/18-IV/02 27.03.2018.године
91. Рајна Миљковић, Ниш, ул.II српског устанка бр.30 351-114/18-IV/02 30.03.2018.године
90. Слободан Митић, Ниш, ул.Сврљишка бр.3 351-103/18-IV/02 23.03.2018.године
89. Виден Стаменковић, Виландрица 351-68/18-IV/02 27.03.2018.године
88. Сребрна Стојановић Гаџин Хан 351-50/16-IV/02 04.01.2018.године
87. Љубомир Ђорђевић  Горњи Душник 351-742/17-IV/02 17.01.2018.године
86. Нада Симоновић  Ниш, ул.Светозара Марковића бр.1/29
Љиљана Славковић   Ниш, ул.В.Крајиновића Големог
351-941/17-IV/02 15.01.2018.године
85. Миле Јовановић   Ниш, ул.Цара Душана бр.6/66 351-711/17-IV/02 22.12.2017.године
84. Томислав Поповић Ниш, ул.Војводе Мишића бр.1/18
Будимир Поповић, Београд ул.Рудо бр.1/7
351-228/17-IV/02 06.12.2017.године
83. Војислав Митић, Ниш, Бранка Крсмановића бр.15/45 351-927/17-IV/02 25.12.2017.године
82. Гордана Младеновић, Ниш, Византијски булевар бр.14/35 351-221/17-IV/02 30.11.2017.године
81. Данијела Митић, Ниш, ул. VIII Римска бр. 8 351-73/17-IV/02 04.12.2017.године
80. Зоран Митић, Ниш. Ул. Зетска бр.33 351-253/16-IV/02 04.12.2017.године
79. Звездана Илић,  Доње Драговље 351-291/16-IV/02 04112.2017.године
78. Марко Стаменковић , Гркиња 351-643/17-IV/02 30.11.2017.године
77. Стојанка Марјановић, Ниш, ул.Требињска бр.7 351-687/13-IV/02 04.12.2017.године
76. Миладин Милановић , Гаџин Хан 351-16/17-IV/02 10.10.2017.године
75. .Јово Захаријевски, Ниш, ул.27.март бр.32/22 351-371/17-IV/02 18.10.2017.године
74. Саша Станковић Доњи Душник 351-50/17-IV/02 04.10.2017.године
73. Божана Арсић Ниш, ул.Париске комуне бр.17/41

Драгана Николић Ниш, Византијски бул.бр.8/25

351-509/16-IV/02 17.08.2017.године
72. Карло Бутиљони Тасковићи 351-338/17-IV/02 23.08.2017.године
71. Синиша Митић Марина Кутина 351-67/16-IV/02 25.08.2017.године
70. Љубиша Милановић   Равна Дубрава 351-227/17-IV/02 24.08.2017.године
69. Љубомир Марјановић, Ниш, ул. Жарка Ђурића бр.4 351-78/16-IV/02 06.07.2017.године
68. Витомир Стојановић, Ниш, ул.Михајла Димића бр.10 351-165/16-IV/02 29.06.2017.године
67. Предраг Станишић Ниш, ул.II српског устанка бр.21/14 351-82/17-IV/02 29.06.2017.године
66. Данијела Ивановић, Ниш, ул.Сомборска бр.81б/2 351-78/17-IV/02 03.07.2017.године
65. Јелена Цветановић Ниш ул.Владимира Роловића бр.5 351-45/17-IV/02 23.06.2017.године
64. Бојан Трајковић Гаџин Хан 351-45/16-IV/02 22.06.2017.године
63. Гроздана Петковић Кладово ул.Стефаније Михајловић бр.7/2 351-300/16-IV/02 09.05.2017.године
62. Иван Бећировић Гаџин Хан 351-31/17-IV/02 19.05.2017.године
61. Драган Петровић Београд ул.Стевана Опачића бр.16/11 351-72/17-IV/02 15.05.2017.године
60. Весна Марковић Ниш ул.Николе Коперника бр.65/73 и Кокан Благојевић Ниш  ул.Наде Томић бр.13/36 351-301/16-IV/02 28.04.2017.године
59. Живко Ивановић Врање ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.4/16 351-82/16-IV/02 04.05.2017.године
58. Мирјана Крстић Ниш ул.Стевана Каћанског бр.5 351-43/17-IV/02 27.04.2017.године
57. Данило Митровић Београд, ул.Мирјевско брдо бр.22 351-512/16-IV/02 30.03.2017.године
56. Славица Илић Ниш, ул.Бубањска бр.18 351-157/16-IV/02 27.03.2017.године
55. Славица Илић Ниш, ул.Бубањска бр.18, Мирјана Митровић Ниш, ул.Геneрала Милојка Лешјанина бр.26/32 351-156/16-IV/02 27.03.2017.године
54. Зоран Голубовић Крагујевац ул.Др.Јована Ристића бр.201 351-506/16-IV/02 03.04.2017.године
53. Александар Антић Ниш, ул.Чарнојевића бр.4/9 351-21/17-IV/02 04.04.2017.године
52. Славољуб Илић Ниш, ул.Победина 2/39 351-22/17-IV/02 04.04.2017.године
51. Александар Лекић Ниш, ул.Габровачка бр.10 351-20/17-IV/02 06.04.2017.године
50. Угрин Стефановић, Гркиња 351-103/16-IV/02 21.03.2017.године
49. Радмила Здравковић и Никола Здравковић, Ниш бул.Немањића бр.17/39 351-508/16-IV/02 20.03.2017.године
48. Слободанка Ђорђевић, Ниш Византијски булевар бр.6/57 351-312/16-IV/02 15.03.2017.године
47. Миодраг Стојиљковић, Ниш ул.Љубомира Николића бр.140/7 351-510/16-IV/02 13.03.2017.године
46. Никола Благојевић, Ниш ул.Народних Хероја бр.16/4 351-100/16-IV/02 08.03.2017.године
45. Гордана Ванкмилер, Ниш ул.Љубомира Николића бр.12 351-505/16-IV/02 07.03.2017.године
44. Часлав Илић, Равнa Дубравеa 351-5/16-IV/02 02.02.2017.године
43. Драган Младеновић из Семча 351-99/16- IV /02 09.02.2017.године
42. Миле Томић из Ниша, ул.Билећка бр.10 351-302/16- IV /02 09.02.2017.године
41. Дејан Ђорђевић из Гркиње 351-145/16- IV /02 14.02.2017.године
40. Славица Ђорђевић из Ниша, Византијски булевар бр.38/24 351-355/16- IV /02 08.02.2017.године
39. Милисав Ристић из Тасковића, Негосава Ристић из Ниша, ул.Матије Губца бр.8 351-311/16-IV/02 01.02.2017.године
38. Златка Динић, Ивана Динић Живановић и Драгана Динуловић, Ниш, Зеленгорска 7 351-274/16-IV/02 01.02.2017.године
37. Дејан Јовановић Гаџин Хан 351-81/16-IV/02 26.01.2017.године
36. Славиша Алексић Марина Кутина 351-105/16-IV/02 18.01.2017.године
35. Љубиша Гроздановић Мали Вртоп 351-93/16-IV/02 10.01.2017.године
34. Љубиша Милојковић Чагровац 351-89/16-IV/02 06.12.2016.године
33. Дарко Стојановић ул.Светосавска бр.18/7 Ниш 351-31/16-IV/02 29.12.2016.године
32. Мирослав Вељковић н.Никола Тесла, ул.Мирослава Пулетића бр.7 Ниш 351-124/16-IV/02 28.12.2016.године
31. Видица Стаменковић ул.Сомборска бр.33/15 Ниш 351-94/16-IV/02 22.12.2016.године
30. Мирослав Ђурић, Равна Дубрава 351-104/16-IV/02 19.12.2016.године
29. Ивица Гроздановић ул.Лоле Рибара бр.1/3 Ниш 351-156/16-IV/02 19.12.2016.године
28. Савета Милошевић ул.Невесињска бр.9 Ниш 351-34/16-IV/02 07.12.2016.године
27. Слободан Јовановић, Гаџин Хан 351-185/16-IV/02 10.11.2016.године
26. Гроздана Ристић Ниш, ул.Народних Хероја 68/15 351-50/14-IV/02 02.11.2016.године
25. Мирослава Жерјул,  Ниш, ул.Љубе Ненадовића 55 351-164/16-IV/02 14.10.2016.године
24. Добринка Илић Ниш, ул.Бранка Крсмановића 8/43 351-61/14-IV/02 22.09.2016.године
23. Сузана Ђокић, Гаџин Хан 351-10/14-IV/02 17.10.2016.године
22. Синиша Јованчић, Гркиња 351-190/16-IV/02 07.10.2016.године
21. Властимир Маринковић, Семче 351-3/16-IV/02 04.08.2016.године
20. Ивана Милошевић Димитријевић,Ниш, ул.Народних Хероја 64/12 351-85/16-IV/02 01.08.2016.године
19. Славко Поповић, Сопотница 351-51/14-IV/02 10.08.2016.године
18. Дивна Марковић, Гаџин Хан 351-125/16-IV/02 01.08.2016.године
17. .„Вестеда“ Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-88/16-IV/02 25.07.2016.године
16. Дејан Ђокић, Византијски булевар 30/2, Ниш 351-25/14-IV/02 20.07.2016.године
15. Евица Спасојевић , ул. Гочка 45, Београд 351-24/14/02 20.07.2016.године
14. Љубиша Ђокић, ул. Зеке Буљубаше 6, Ниш   351-23/14-IV/02 20.07.2016.године
13. Обрад Јовановић, ул. Чарнојевићева 6/7, Ниш 351-71/16-IV/02 05.07.2016.године
12. Синиша Младеновић, ул. Ђорђа Крстића 18, Ниш 351-654/13-IV/02 05.07.2016.године
11. Јовица Спасић, ул. Првомајска 1/24, Ниш
Душица Спасић,
351-103/14-IV/02 11.07.2016.године
10. Горан Визингер, ул. Књажевачка 147/10, Ниш 351-66/14-IV/02 15.07.2016.године
9. Александар Андрић, ул. Бранка Крсмановића 3/39, Ниш 351-67/14-IV/02 15.07.2016.године
8. Станоје Стојиљковић, ул. Ужичка 18, Ниш 351-39/16-IV/02 26.05.2016.године
7. Гордана Златковић, ул. Јужноморавских бригада 7, Ниш
351-56/16-IV/02 12.05.2016.године
6. Љубиша Лазаревић, ул. Врањанска 16, Ниш 351-86/14-IV/02 24.04.2016.године
5. Смиљка Милошевић, Марина Кутина 351-53/16-IV/02 26.04.2016.године
4. Олга Милошевић, ул. Пантелејска 69, Ниш
351-29/14-IV/02 26.04.2016.године
3. Владан Митић, ул. Светог Николе 59/4, Гаџин Хан 351-35/16-IV/02 25.03.2016.године
2. Часлав Ђорђевић , ул. Милорада Миљевића 4, Ниш 351-403/10-IV/02 18.03.2016.године
1. Нена Филиповић, ул. Бранка Миљковића 26, Гаџин Хан 351-18/14-IV/02 09.03.2016.године