Издати локацијски услови, грађевинске и употребне дозволе

Стамбене заједнице

Упутства и портебни образци за регистрацију стамбене заједнице

Локацијски услови

Ред.
бр.
Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
58. Слободан Станковић из Марине Кутине 353-1015/22-IV/02 08.12.2022 економски
57. Општина Гаџин Хан 353-418/22- IV/02 18.05.2022 инфраструктурни
56. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-314/22- IV/02 06.04.2022 инфраструктурни
55. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-302/22- IV/02 04.04.2022 инфраструктурни
54. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-145/22- IV/02 24.02.2022 инфраструктурни
53. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-167/22- IV/02 24.02.2022 инфраструктурни
52. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-38/22- IV/02 20.01.2022 инфраструктурни
51. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-38/22- IV/02 20.01.2022 инфраструктурни
50. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-860/21- IV/02 30.11.2021 инфраструктурни
49. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-844/21- IV/02 19.11.2021 инфраструктурни
48. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 353-307/21- IV/02 19.11.2021 инфраструктурни
47. Верица Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла 353-307/21- IV/02 08.04.2021 стамбено-пословни
46. Милош Митић из Гркиње 353-190/21- IV/02 16.03.2021 економски
45. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бр. 42 353-103/21-IV/02 19.02.2021. пословни
44. Смиљана Крстић из Ниша, ул.Петра Станковића бр.5 Брзи Брод 353-756/20-IV/02, ROP-GHN-21346-LOC-1/2020 19.08.2020 инфраструктурни
43. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 353-685/20-IV/02, ROP-GHN-18530-LOC-1/2020 06.08.2020 инфраструктурни
42. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 353-673/20-IV/02, ROP-GHN-18021-LOC-1/2020 04.08.2020 инфраструктурни
41. ПУ „Прва радост“ из Гаџиног Хана 353-631/20-IV/02, ROP-GHN-16604-LOC-1/2020 13.07.2020 пословни
40. ОШ  „Витко и Света“из Гаџиног Хана, ул.Милоша Обилића бб 353-573/20-IV/02, ROP-GHN-14252-LOC-1/2020 07.07.2020 пословни
39. Гога Миљановић из Ниша, ул.Вукмановска бр.7 353-1252/19-IV/02, ROP-GHN-39067-LOC-1/2019 08.01.2020 стамбени
38. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 353-1192/19-IV/02, ROP-GHN-37842-LOC-1/2019 25.12.2019 стамбени
37. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 353-1124/19-IV/02, ROP-GHN-36033-LOC-1/2019 03.12.2019 пословни
36. Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија“ад Београд, ул.Таковска бр.2 353-1077/19-IV/02, ROP-GHN-34252-LOC-1/2019 27.11.2019 инфраструктурни
35. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 353-533/19-IV/02, ROP-GHN-12776-LOC-1/2019 04.06.2019 Гркиња економски
34. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 353-5ROP-GHN-12770-LOC-1/2019 04.06.2019 Марина Кутина економски
33. Бранислав Живковић, ул. Милунке Савић 2/29 Ниш 353-795/19-IV/02, ROP-GHN-8886-LOC-1/2019 24.04.2019 Тасковићи економски
32. Верица Живковић, ул. Заплањска 14 Нишка Бања 353-94/19-IV/02, ROP-GHN-7368-LOC-1/2019 08.04.2019 Гаџин Хан стамбено-економски
31. Тоуринг Еуропа доо Ниш, ул. Лесковачка бб 353-89/19-IV/02, ROP-GHN-6970-LOC-1/2019 10.04.2019 Доњи Душник пословни
30. Јована Милутиновић и Синиша Милутиновић Ниш ул.Драгише Цветковића бр.68/11 353-1128/18-IV/02 14.12.2018 Виландрица економски
29. Општина
Гаџин Хан
353-1076/18-IV/02 18.12.2018 Велики Крчимир пословни
28. “МД ТРАДЕ МИЛАН ЂОРШЕВИЋ” доо Ниш ул.Жарка Ђурића бр.12 а 353-803/18-IV/02 19.09.2018 Гаџин Хан пословни
27. Славко Филиповић
Сопотница
353-359/18-IV/02 25.04.2018 Сопотница
ек. објекат
26. Општина
Гаџин Хан
353/275/18-IV/02 10.04.2018 Доњи Душник
пословни објекат
25. Општина
Гаџин Хан
353/15 06.01.2018 Доњи Душник
пословни објекат
24. Општина
Гаџин Хан
353-983/17-IV/02 08.12.2017 Доњи Душник
спортски терен
23. ЈП Дирекција Гаџин Хан 353-830/17-IV/02 25.10.2017 Гркиња
инфраструктурни
22. ЈП Дирекција Гаџин Хан 353-829/17-IV/02 24.10.2017 Марина Кутина
инфраструктурни
21. Бобан Младеновић, Гаџин Хан 353-909/17-IV/02 10.11.2017 Марина Кутина
стамбени
20. ЈП Дирекција Гаџин Хан 353-710/17-IV/02 30.08.2017 Марина Кутина
лин. инфраструктурни
19. Никола Манојловић Мали Крчимир 353-664/17-IV/02 16.08.2017 Мали Крчимир
економски
18. Иван Севдић Топоница 353-662/17-IV/02 16.08.2017 Топоница
стамбени
17. Општина Гаџин Хан 353-441/17-IV/02 22.05.2017 Доње Драговље
лин. инфраструктурни
16. Никола Манојловић Мали Крчимир 353-664/17-IV/02 01.08.2017 2684 Мали Крчимир
економски
15. Иван Севдић Топоница 353-662/17-IV/02 31.07.2017 1525 Топоница стамбени
14. Општина
Гаџин Хан
353-797/16-IV/02 15.12.2016 1760/2 Гаџин Хан резервоар ПП заштите
13. Општина
Гаџин Хан
353-797/16-IV/02 27.09.2016 6190/3 Гаџин Хан пешачки мост
12. Општина
Гаџин Хан
353-495/16-IV/02 25.05.2016 3983/1, 3983/2 Гаџин Хан трг
11. Општина
Гаџин Хан
353-334/16-IV/02 04.04.2016 3983/1, 3983/2 Гаџин Хан пословни објекат
10. Општина
Гаџин Хан
353-215/16-IV/02 11.03.2016 3983/1 Гаџин Хан пословни објекат
9. Општина
Гаџин Хан
353-744/15-IV/02 18.12.2015 1760/2 Топоница пословни објекат
8. Општина
Гаџин Хан
353-754/15-IV/02 18.12.2015 1247 Доњи Душник базен за купање
7. Општина
Гаџин Хан
353-699/15-IV/02 03.12.2015 1247 Доњи Душник санитарни чвор
6. Срђан Милошевић Липовица 353-625/15-IV/02 20.10.2015 3094/3, 3145 Топоница шарански рибњак
5. Јотел Ниш 353-338/15-IV/02 21.09.2015 / Гркиња -Тасковићи инфраструктурни (Кабловска тв)
4. МД Траде Милан Ђорђевић ДОО Ниш ул. Жарка Ђурића 129 18000 Ниш 353-441/15-IV/02 5173/10 Гаџин Хан пословни објекат
3. Вестеда ДОО Ниш ул. Нардних Хероја 20/4 18000 Ниш 353-406/15-IV/02 31.07.2015 6190/4, 2895, 2896, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2901/3 и 2897/2 Гаџин Хан пословни објекат
2. „БЕННИ ПЛУС“ ДОО Нишка Бања 353-366/15-IV/02 06.07.2015 3915/1, 3915/2, 3921, 3922 Гаџин Хан пословни објекат
1. Станковић Властимир ул. Војводе Танкосића I бр.8 351-47/15-IV/02 03.03.2015 3030/7 3030/8 Марина Кутина Армирани бетонски зид /

Грађевинске дозволе

Ред.
бр.

Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
32. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-121/22-IV/02 07.06.2022 пословни
31. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-92/22-IV/02 10.05.2022 пословни
30. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-87/22-IV/02 05.05.2022 пословни
29. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-284/21-IV/02 27.12.2021 пословни
28. Стефан  Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла 351-256/21- IV/02 24.11.2021 стамбено-пословни
27. Верица Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла 351-160/21- IV/02 17.06.2021 стамбено-пословни
26. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-110/21-IV/02 15.04.2021 пословни
25. Стефан Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла 351-256/21- IV/02 24.11.2021. стамбено-пословни
24. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-173/21-IV/02 06.07.2021 пословни
23. Верица Живковић из Нишке Бање, ул.Заплањска бр.14 нас.Никола Тесла 351-160/21- IV/02 17.06.2021 стамбено-пословни
22. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-110/21-IV/02 15.04.2021 пословни
21. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-79/21-IV/02 15.03.2021 пословни
20. Смиљана Крстић из Ниша, ул.Петра Станковића бр.5 351-19/21-IV/02 27.01.2021 стамбени
19. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-136/20-IV/02 16.09.2020 пословни
18. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-133/20-IV/02 04.09.2020 пословни
17. ПУ „Прва радост“ из Гаџиног Хана 351-136/20-IV/02, ROP-GHN-16604-CPIH-3/2020

351-242/19-IV/02, ROP-GHN-37396-CPI-1/2019

16.09.2020

05.12.2019

пословни
16. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-133/20-IV/02, ROP-GHN-18021-CPI-2/2020 04.09.2020 инфраструктурни
15. Гога Миљановић из Ниша, ул.Вукмановска бр.7 351-25/19-IV/02, ROP-GHN-39067-CPI-2/2020 20.02.2020 стамбени
14. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб       351-242/19-IV/02, ROP-GHN-37396-CPI-1/2019 15.12.2019 пословни
13. Верица Живковић, Нишка Бања Ул.Заплањска бр14 351-166/19-IV/02, ROP-GHN-24394-CPА-1/2019 21.08.2019 Гаџин Хан стамбено-пословни
12. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-815/19-IV/02, ROP-GHN-23819-CPI-1/2019 15.08.2019 Гркиња инфраструктурни
11. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-814/19-IV/02, ROP-GHN-23821-CPI-1/2019 14.08.2019 Марина Кутина инфраструктурни
10. “Touring Europa” доо Ниш, ул.Лесковачка бб 351-147/19-IV/02, ROP-GHN-6970-CPI-3/2019 27.06.2019. Доњи Душник пословни
9. “Touring Europa” доо Ниш, ул.Лесковачка бб 351-132/19-IV/02, ROP-GHN-6970-CPI-2/2019 03.06.2019. Доњи Душник пословни
8. “МД ТРАДЕ МИЛАН ЂОРШЕВИЋ” доо Ниш ул.Жарка Ђурића бр.12 а 351-311/18-IV/02 08.10.2018.
7. Општина
Гаџин Хан
351-161/18-IV/02 18.04.2018 Доњи Душник пословни
6. Иван Севдић Топоница 351-284/17-IV/02 16.10.2017 Топоница стамбени
5. Општина
Гаџин Хан
351-265/16-IV/02 14.07.2016 Гаџин Хан трг
4. Општина
Гаџин Хан
351-128/16-IV/02 17.03.2016 3983/1 Гаџин Хан пословни
3. Општина
Гаџин Хан
351-490/15-IV/02 05.01.2016 1247 Доњи Душник базен за купање
2. Општина
Гаџин Хан
351-489/15-IV/02 05.01.2016 1760/2 Топоница пословни објекат
1 Срђан Милошевић, Липовица 351-451/15-IV/02 14.12.2015 3094/3,3145 Топоница шарански рибњак

Употребне дозволе

Ред.
бр.
Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
Датум објаве 09.10.2019. године
4. Општина Гаџин Хан, ул.Милоша Oбилића бб 351-56/22-IV/02 14.03.2022 пословни
3. Јована Милутиновић, Ниш Ул.Драгише Цветковића бр.68/11 351-198/19-IV/02, ROP-GHN-29572-IUP-1/2019 01.10.2019. Виландрица економски
Датум објаве 05.03.2015. године
2. Општина
Гаџин Хан
351-189до199 /15-IV/02 14.05.2015 1400/6, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1400/10, 1400/11, 1400/12, 1400/13, 1400/14, 1400/15 Горњи Барбеш стамбени објекат
Датум објаве 05.03.2015. године
1. Општина
Гаџин Хан
351-199/15-IV/02 04.03.2015 1400/15 Горњи Барбеш Стамбени објекат

Решење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи

Ред.
бр.
Инвеститор Број решења Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
30. Милош Петровић из Ниша ул.Станоја Главаша бр.34 351-17/23-IV/02 25.01.2023 стамбени
29. Слободан Станковић из Марине Кутине 351-239/22- IV/02 28.11.2022 економски
28. Слободан Станковић из Марине Кутине 351-201/22- IV/02 21.10.2022 економски
27. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 351-130/22- IV/02 08.07.2022 инфраструктурни
26. Општина Гаџин Хан 351-109/22-IV/02 24.05.2022 пословни
25. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 351-116/22- IV/02 06.06.2022 инфраструктурни
24. . Општина Гаџин Хан 351-109/22-IV/02 24.05.2022 пословни
23. Суботић Жељко Гаџин Хан 351-85/22- IV/02 28.04.2022 помоћни
22. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 351-79/22- IV/02 15.04.2022 инфраструктурни
21. Министарство трговине, туризма и телекомуникација 351-51/22- IV/02 28.02.2022 инфраструктурни
20. Милош Митић из Гркиње 351-107/21- IV/02 13.04.2021 економски
19. Телеком Србија ад, ул.Таковска бр.2 Београд 351-132/20-IV/02 07.09.2020  пословни
18. .Валентина Милосављевић из Доњег Душника 351-157/20-IV/02, ROP-GHN-29863-ISAWН-1/2020  16.10.2020  стамбени
17. .Предузеће за телекомуникације “Телеком Србија“ад Београд, ул.Таковска бр.2 351-132/20-IV/02, ROP-GHN-34252-ISAW-2/2020  07.09.2020  инфраструктурни
16. . Јана Гојковић из Калетинца
351-108/20-IV/02, ROP-GHN-19031-ISAW-1/2020 29.07.2020  стамбени
15. . Општина Гаџин Хан 351-8/20-IV/02, ROP-GHN-37842-ISAW-2/2020 17.01.2020 стамбени
14. Јована Милутиновић, ул. Иве Андрића 7 Ниш
351-113/19-IV/02, ROP-GHN-36910-ISAW-2/2019 22.04.2019
13. Славко Поповић, Сопотница
351-222/18-IV/02 12.06.2018 Сопотница
економски
12. Општина Гаџин Хан
351-178/18-IV/02 04.05.2018 Доњи Душник
пословни
11. Општина Гаџин Хан
351-158/18-IV/02 18.04.2018 Гаџин Хан
пословни
10. Никола Манојловић Мали Крчимир
351-252/17-IV/02 06.09.2017 Мали Крчимир
економски
9. Василије Стаменковић Ниш, ул. Габровачка 18
351-227/17-IV/02 11.08.2017 Гаџин Хан
помоћни (ограда)
8. Никола Манојловић Мали Крчимир
351-239/17-IV/02 21.08.2017 2684 Мали Крчимир
економски
7. Василије Стаменковић Ниш, ул.Габровачка бр.18
351-227/17-IV/02 11.08.2017 3776 Гаџин Хан
помоћни
6. Општина Гаџин Хан
351-56/17-IV/02 14.02.2017 1760/2 Топоница
енергетска санација
5. ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 21.12.2016 4001/5 Гаџин Хан
енергетска санација
4. Општина Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 21.12.2016 1760/2 Топоница резервоар ПП заштите
3. Општина Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 09.08.2016 1760/2 Топоница пословни
2. Љубисав Ранчић, Топоница 351-133/16-IV/02 23.03.2016 2240/2 Топоница економски
1. Вукадин Ранчић, Топоница 351-119/16-IV/02 16.03.2016 2240/2 Топоница економски

Преглед озакоњених објеката

Ред.
бр.
Инвеститор Број решења Датум издавања
238. Марина Бојовић из Ниша, ул. Крсте Ђорђевића бр.23 351-247/22-IV/02 26.01.2023.године
237. Миле Ранђеловић из Ниша, ул.Орце Николова бр.4 351-575/20-IV/02 25.01.2023.године
236. Електроиндустрија „Елид“ из Доњег Душника 351-248/22-IV/02 19.01.2023.године
235. Ненад Матић из Ниша, ул.Мокрањчева бр.75/7 351-127/22-IV/02 17.01.2023.године
234. Светлана Станковић из Гаџиног Хана 351-202/18-IV/02 13.01.2022.године
233. Мира Вукман из Ниша, бул.Немањића бр.46/2
Снежана Стојановић из Ниша, ул.Мајаковског бр.87/9
Душица Стојановић из Књажевца ул.Војводе Путника бр.12
351-146/22-IV/02 27.12.2022.године
232. Вукадин Ранчић  из Топонице 351-38/22-IV/02 26.12.2022.године
231. Иван Николић из Дуката 351-298/18-IV/02 26.12.2022.године
230. Ивица Младеновић из Београда, ул.Николаја Гогоља бр.88/20 351-603/17-IV/02 23.12.2022.године
229. Иван Цветановић из Доњег Драговља 351-191/18-IV/02 23.12.2022.године
228. Горан Марковић из Равне Дубраве 351-186/22-IV/02 22.11.2022.године
227. Драган Илић из Топонице 351-119/22-IV/02 22.11.2022.године
226. Радослав Тодоровић из Ниша, ул.Коче Рацина бр.17 351-164/22-IV/02 22.11.2022.године
225. Бора Симић из Топонице 351-161/22-IV/02 18.11.2022.године
224. Синиша Младеновић из Миљковца 351-82/22-IV/02 15.11.2022.године
223. Слободан Стојановић из Ниша, ул.Леонарда Да Винчија бр.8 351-484/20-IV/02 18.10.2022.године
222. Бранкица Ивковић из Гаџиног Хана 351-285/22-IV/02 13.10.2022.године
221. Драган Ђорђевић из Гаџиног Хана 351-222/18-IV/02 28.09.2022.године
220. Милутин Петровић из Ниша, ул. Димитрија Драговића бр.25 351-181/21-IV/02 27.09.2022.године
219. Љубомир Ђорђевић из Ниша, ул.Јужноморавских бригада бр.7 351-470/20-IV/02 21.09.2022.године
218. Весна Радивојевић из Београда, ул.Далматинска бр.66 351-203/20-IV/02 20.09.2022.године
217. Љубиша Денић из Дуката 351-293/18-IV/02 18.07.2022.године
216. Милисав Филиповић из Сопотнице 351-72/14-IV/02 07.07.2022.године
215. Марина Јовановић из Ниша, ул.Римска 8 бр.10 351-93/22-IV/02 20.06.2022.године
214. Мирољуб Цветковић из Доњег Душника 351-90/22-IV/02 30.05.2022.године
213. Иван Здравковић из Ниша, ул.Божидара Миљковића бр.14 351-90/20-IV/02 25.05.2022.године
212. Србијанка Петровић из Ниша, ул.Бербатовачка бр.4 351-14/19-IV/02 13.05.2022.године
211. Миодраг Петровић из Ниша, ул.Римска 3 351-7/19-IV/02 13.05.2022.године
210. Томислав Николић из Равне Дубраве 351-54/19-IV/02 07.04.2022.године
209. Косана Ђорђевић из Гркиње 351-464/20-IV/02 01.04.2022.године
208. Слађана Стаменковић из Ниша, ул.Александра Стојановића бр.18/1 351-681/20-IV/02 23.03.2022.године
207. Данило Јовановић из Гаџиног Хана 351-46/22-IV/02 18.03.2022.године
206. Момчило Милошевић из Ниша, ул.Краља Стефана Првовенчаног бр.15а/57 351-101/16-IV/02 11.03.2022.године
205. Миодраг Костић из Ниша, ул.Бранка Крсмановића бр.59/10 351-102/16-IV/02 11.03.2022.године
204. Слађана Ђорђевић из Горњег Барбеша 351-206/21-IV/02 07.03.2022.године
203. Љиљана Савић из Ниша, ул.Ситничка бр.13 351-44/22-IV/02 03.03.2022.године
202. Добривоје Митић из Ниша, ул.Маглајска бр.17 351-40/22-IV/02 01.03.2022.године
201. Милисав Костић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.53 351-465/20-IV/02 23.02.2022.године
200. Верица Митић из Ниша, ул.Устаничка бр.14 351-504/16-IV/02 14.02.2022.године
199. Јован Матијаш из Ниша, ул.Боре Станковића бр.2 351-576/20-IV/02 10.02.2022.године
198. Невенка Коцић из Ниша, ул.Пријездина бр.9/6 351-577/20-IV/02 09.02.2022.године
197. Властимир Крстић из Гаџиног Хана 351-262/21-IV/02 08.02.2022.године
196. Зоран Стаменковић из Тасковића 351-250/20-IV/02 28.01.2022.године
195. Слободан Станковић из Марине Кутине 351-54/16-IV/02 24.01.2022.године
194. Милан Недељковић из Гаџиног Хана 351-180/21-IV/02 20.01.2022.године
193. Бранислав Тасић из Ниша, ул.Вишеградска бр.13 351-32/17-IV/02 18.01.2022.године
192. Драган Стојковић из Ниша, ул.Љубе Илића Столета бр.14 351-492/20-IV/02 17.01.2022.године
191. Роберт Димитријевић из Велике Градишке, ул.Краља Петра бр.89 351-258/20-IV/02 17.01.2022.године
190. Александра Стојковић из Ниша, ул.Војводе Степе бр.2б 351-177/21-IV/02 04.01.2022.године
189. Зорица Ранђеловић из Гаџиног Хана 351-268/21-IV/02 23.12.2021.године
188. Милош Петровић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.34 351-223/21-IV/02 23.12.2021.године
187. Мирјана Живадиновић из Ниша, ул. Заплањска бр.146 351-525/20-IV/02 17.12.2021.године
186. Витомир Соколовић из Ниша, ул. Заплањска бр.40 351-497/20-IV/02 17.12.2021.године
185. Слободан Јордановић из Ниша, ул.Јелке Радуловић бр.40 351-26/17-IV/02 16.12.2021.године
184. Савета Илић из Ниша, ул.Миладина Поповића бр.24 351-502/20-IV/02 07.12.2021.године
183. Благоју Лазаревићу из Ниша, ул.Драгише Цветковића бр.28б/9 351-172/21-IV/02 24.11.2021.године
182. Гордани Божиновић из Бора, ул.Девете бригаде бр.13/1, Мили Видановић из Ниша, ул.Белопаланачка бр.41, Сузани Динић из Гаџиног Хана, Јасмини Крстић из Ниша, ул.Париске комуне бр.13/53,  Добросаву Митићу из Ниша, ул.Сомборска бр.75,
Горану Митићу  из Ниша, ул.Сомборска бр.75,
Ненаду Пајовићу из Београда, ул.Вељка Лукића Курјака бр.8
Зорици Ракић из Шапца, ул. Бранимира Ћосића бр.21
351-173/20-IV/02 17.11.2021.године
181. Mariji Brozovic, са адресом Austria, Bludenz, Bingser, Siedlung 14 F U 4689715-BH Bludenz
Марини Петковић из Гаџиног Хана
351-1/17-IV/02 18.10.2021.године
180. Здравковићу из Винче, ул.Светосавска бр.5а/8 351-205/21-IV/02 04.11.2021.године
179. Милени Цветковић из Ниша, ул.Милунке Савић бр.6/3 351-264/20-IV/02 02.11.2021.године
178. Слободану Станковићу из Београда, ул.Марка Челебоновића бр.21/1-7 351-245/18-IV/02 25.10.2021.године
177. Дивни Здравковић из Ниша, ул.Лоле Рибара бр.1/2 351-207/21-IV/02 25.10.2021.године
176. Слободану Анђелковићу из Горњег Душника 351-1/21-IV/02 21.10.2021.године
175. Станчић Зорану из Ниша, ул.Николе Коперника бр.39/25
Станчић Братиславу из Ниша,    ул.Ћурлинска бр.27
351-167/21-IV/02 19.10.2021.године
174. Ивану Стојановићу из Ниша, ул.Жарка и Јелене Јоковић бр.15, нас.Никола Тесла 351-547/20-IV/02 08.10.2021.године
173. Ивици Младеновићу из Гаџиног Хана 351-566/20-IV/02 07.10.2021.године
172. Миливоју Здравковићу из Ниша, ул.Вељка Миљковића бр.6а 351-573/20-IV/02 05.10.2021.године
171. Милошу Мирићу из Ниша, ул.Студеничка бр.62/30 351-443/18-IV/02 05.10.2021.године
170. Љубици Башић из Београда, ул.Пољопривредно добро 13.мај бр.14 351-375/20-IV/02 23.09.2021.године
169. Дуњи Николић из Ниша, бул.Медијана бр.59 351-636/20-IV/02 03.09.2021.године
168. Дејановић Љубици из Ниша, ул.Жртава фашизма бр.27/1 351-439/20-IV/02 30.03.2021.године
167. Денић Славици из Ниша, ул.Вишеградска бр.2 351-420/20-IV/02 02.03.2021.године
166. Стојановић Јаћиму из Ниша, бул.Др.Зорана Ђинђића бр.107/15 351-483/20-IV/02 24.02.2021.године
165. Дејану Милановићу из Ниша, ул.Петог конгреса бр.20/16,
Александру Шурлану из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70
Александри Гроздановић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70
351-313/20-IV/02 02.12.2020.године
164. Снежани Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 3 51-490/20-IV/02 27.11.2020.године
163. Снежани Милтеновић из Ниша, ул.Александра Петровића бр.5а 351-440/20-IV/02 27.11.2020.године
162. Радославу Стојиљковићу из Ниша, ул.Париске комуне бр.5 351-440/20-IV/02 27.11.2020.године
161. Снежани Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 351-251/20-IV/02 24.11.2020.године
160. Горица Митровић из Ниша, ул.Вука Караџића бр.2 351-491/20-IV/02 23.11.2020.године
159. Снежана Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 351-490/20-IV/02 27.11.2020.године
158. Радослав Стојиљковић из Ниша, ул.Париске комуне бр.5/21 351-440/20-IV/02 27.11.2020.године
157. Дејан Милановић из Ниша, ул.Петог конгреса бр.20/16
Александар Шурлан из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70
Александра Гроздановић из Ниша, ул.Станоја Главаша бр.70
351-313/20-IV/02 02.12.2020.године
156. Снежана Милтеновић из Ниша, ул.Александра Петровића бр.5а 351-257/20-IV/02 27.11.2020.године
155. Снежана Ћућевић из Ниша, ул.Првомајска бр.1/52 351-251/20-IV/02 24.11.2020.године
154. Марјановић Миодраг из Ниша, ул.Бранислава Крстића бр.6 нас.Никола Тесла 351-259/20-IV/02 08.10.2020.године
153. Бобан Рамић из Гаџиног Хана 351-265/20-IV/02 06.10.2020.године
152. Богдановић Боривоје из Чагровца 351-249/20-IV/02 01.10.2020.године
151. Савић Славољуб из Ниша, ул.Триглавска бр.4 351-44/17-IV/02 01.10.2020.године
150. Милан Цветковић из Горњег Барбеша 351-392/20-IV/02 17.09.2020.године
149. Маја Младеновић из Ниша, ул.Заплањска бр.124 д 351-267/20-IV/02 16.09.2020.године
148. Митић Синиша из Ниша, ул.Трстеничка бр.2 351-260/20-IV/02 17.09.2020.године
147. Марија Митић из Панчева, ул.Марина Држића бр.5/14 351-246/20-IV/02 10.09.2020.године
146. Милић Радмила из Ниша, ул.Бербатовачка бр.13
Милојковић Весна из Ниша, ул.Игманска бр.87
Јеремић Мирослав из Ниша, ул.Сомборска бр.39/2
351-243/20-IV/02 08.09.2020.године
145. Новица Јованчић из Гркиње 351-261/20-IV/02 07.09.2020.године
144. Лалица Петковић из Доњег Душника 351-2/20-IV/02 08.06.2020.године
143. Ненад Јовановић из Великог Вртопа 351-228/19-IV/02 28.02.2020.године
142. Сања Стојиљковић из Гаџиног Хана 351-20/20-IV/02 12.02.2020.године
141. Мирослав Милојковић из Ћелија 351-246/19-IV/02 09.01.2020.године
140. Станко Милосављевић из Доњег Душника  351-460/18-IV/02 27.01.2020.године
139. Латинка Суботић из Ниша, ул.7.јули бр.35/25 351-244/19-IV/02 09.11.2019. године
138. Драган Миљковић из Гаџиног Хана IV/02-351-220/18 06.11.2019. године
137. Станомир Живковић, Велики Вртоп 351-100/19-IV/02 01.10.2019.године
136. Александар Богдановић, Београд  Ул.Луке Војводића бр.85/25 351-507/18-IV/02 23.09.2019.године
135. Јовица Вељковић, Ниш Ул.Бранка Крсмановића бр.23/19 351-527/18-IV/02 26.08.2019.године
134. Јагода Николић, Тасковићи IV/02-351-21/18 21.08.2019.године
133. Гордана Павловић  Јелена Павловић, Београд   Ул.Париске комуне бр.27/10 351-14/19-IV/02 05.08.2019.године
132. Владимир Стојановић, Ниш  Бул.Немањића бр.68/36 351-394/18-IV/02 05.08.2019.године
131. Влада Вучковић Доњи Душник 351-38/16-IV/02 05.08.2019.године
130. Света Благојевић, Тасковићи  Славка Недељковић, Ниш, Ул.Мокрањчева бр.105а 351-8/18-IV/02 17.07.2019.године
129. Чедомир Љубисављевић, Гркиња 351-401/19-IV/02 10.07.2019.године
128. Томислав Николић, Дукат 351-292/18-IV/02 05.07.2019.године
127. Петроније Цветановић, Тасковићи 351-99/19-IV/02 03.07.2019.године
126. Богољуб Митић, Марина Кутина 351-76/18-IV/02 01.07.2019.године
125. Мирољуб Цветковић, Ниш  Ул.Суводолска бр.8 351-512/18-IV/02 26.06.2019.године
124. Милан Поповић, Ниш  Ул.Кованлучка бр.154 351-467/18-IV/02 25.06.2019 године
123. Томислав Крстић Гаџин Хан 351-55/17-IV/02 21.03.2019. године
122. Милан Станковић, Милена Станковић, ул. Војводе Путника 61 Ниш 351-310/18-IV/02 12.03.2019. године
121. Бојан Стојановић, Гаре 351-256/18-IV/02 25.02.2019. године
120. Зоран Вучковић ул. Васе Пелагића 70/30 Ниш 351-496/18-IV/02 30.01.2019. године
119. Славољуб Стојадиновић, Гаџин Хан 351-774/17-IV/02 04.02.2019. године
118. Станиша Живковић Гаџин Хан 351-1122/17-IV/02 21.02.2019. године
117. Славољуб Стојановић ул. Љубомира Николића 150/5, Ниш IV/02-351-74/18 30.01.2019. године
116. Витомир Стаменковић, ул. Иве Андрића 7 Ниш 351-72/16-IV/02 30.01.2019. године
115. Смиљана Стојковић, Гаџин Хан 351-503/16-IV/02 17.12.2018. године
114. Драгослава Живковић, Ниш, Ул.Хајдук Станка бр.16 351-222/17-IV/02 04.12.2018. године
113. Вукадин Цветковић, Топоница 351-474/18-IV/02 13.11.2018. године
112. Јован Стојановић, Гаџин Хан 351-164/18-IV/02 07.11.2018.
111. Дејан Ранђеловић, Гаџин Хан 351-441/18-IV/02 01.11.2018. године
110. Милисав Стојиљковић, Ниш, Ул.Златка Балоковића бр.7 351-435/18-IV/02 01.11.2018. године
109. Мијодраг Ристић, Ниш,  Бул.12.фебруар бр.126/4 351-37/18-IV/02 10.09.2018. године
108. Светислав Недељковић, Ниш Ул.Криви вир бр.5/3 351-391/18-IV/02 18.09.2018. године
107. Далибор Дамњановић Гаџин Хан 351-139/18-IV/02 06.09.2018. године
106. Mirjana Nestorović, Niš, Ul.Jovana Mitića Đorđa br. 13 351-261/18-IV/02 03.09.2018. године
105. Мирјана Милосављевић, Ниш, Бул.Др.Зорана Ђинђића бр.14 351-140/16-IV/02 24.09.2018. године
104. Витомир Стефановић, Доњи Душник 351-347/18-IV/02 27.08.2018. године
103. Јелена Стаменковић, Виландрица 351-282/18-IV/02 10.08.2018. године
102. Драган Живковић, Гаџин Хан 351-168/18-IV/02 07.08.2018. године
101. Саша Станковић, Ниш, Ул.Филипа Филиповића бр.70 351-123/18-IV/02 30.07.2018. године
100. Драги Јованчић, Топоница 351-285/18-IV/02 20.06.2018.године
99. Велимир Раденковић Ниш, Ул.II српски устанак бр.22 351-279/18-IV/02 07.06.2018.године
98. Властимир Станојевић, Личје 351-271/18-IV/02 15.06.2018.године
97. Лозица Ђокић, Топоница 351-260/18-IV/02 28.05.2018.године
96. Звонко Алексић, Личје 351-189/18-IV/02 29.05.2018.године
95. Љиљана Стојковић, Гаџин Хан
Звонимир Стојковић, Гаџин Хан
351-122/18-IV/02 24.04.2018.године
94. Синиша Стаменковић, Виландрица 351-68/18-IV/02 27.03.2018.године
93. Гордана Ристић Ниш, ул.Станоја Главаша бр.17а 351-955/17-IV/02 28.03.2018.године
92. Митић Милованка Гаџин Хан, ул.Витка Раденковића бб 351-117/18-IV/02 27.03.2018.године
91. Рајна Миљковић, Ниш, ул.II српског устанка бр.30 351-114/18-IV/02 30.03.2018.године
90. Слободан Митић, Ниш, ул.Сврљишка бр.3 351-103/18-IV/02 23.03.2018.године
89. Виден Стаменковић, Виландрица 351-68/18-IV/02 27.03.2018.године
88. Сребрна Стојановић Гаџин Хан 351-50/16-IV/02 04.01.2018.године
87. Љубомир Ђорђевић  Горњи Душник 351-742/17-IV/02 17.01.2018.године
86. Нада Симоновић  Ниш, ул.Светозара Марковића бр.1/29
Љиљана Славковић   Ниш, ул.В.Крајиновића Големог
351-941/17-IV/02 15.01.2018.године
85. Миле Јовановић   Ниш, ул.Цара Душана бр.6/66 351-711/17-IV/02 22.12.2017.године
84. Томислав Поповић Ниш, ул.Војводе Мишића бр.1/18
Будимир Поповић, Београд ул.Рудо бр.1/7
351-228/17-IV/02 06.12.2017.године
83. Војислав Митић, Ниш, Бранка Крсмановића бр.15/45 351-927/17-IV/02 25.12.2017.године
82. Гордана Младеновић, Ниш, Византијски булевар бр.14/35 351-221/17-IV/02 30.11.2017.године
81. Данијела Митић, Ниш, ул. VIII Римска бр. 8 351-73/17-IV/02 04.12.2017.године
80. Зоран Митић, Ниш. Ул. Зетска бр.33 351-253/16-IV/02 04.12.2017.године
79. Звездана Илић,  Доње Драговље 351-291/16-IV/02 04112.2017.године
78. Марко Стаменковић , Гркиња 351-643/17-IV/02 30.11.2017.године
77. Стојанка Марјановић, Ниш, ул.Требињска бр.7 351-687/13-IV/02 04.12.2017.године
76. Миладин Милановић , Гаџин Хан 351-16/17-IV/02 10.10.2017.године
75. .Јово Захаријевски, Ниш, ул.27.март бр.32/22 351-371/17-IV/02 18.10.2017.године
74. Саша Станковић Доњи Душник 351-50/17-IV/02 04.10.2017.године
73. Божана Арсић Ниш, ул.Париске комуне бр.17/41

Драгана Николић Ниш, Византијски бул.бр.8/25

351-509/16-IV/02 17.08.2017.године
72. Карло Бутиљони Тасковићи 351-338/17-IV/02 23.08.2017.године
71. Синиша Митић Марина Кутина 351-67/16-IV/02 25.08.2017.године
70. Љубиша Милановић   Равна Дубрава 351-227/17-IV/02 24.08.2017.године
69. Љубомир Марјановић, Ниш, ул. Жарка Ђурића бр.4 351-78/16-IV/02 06.07.2017.године
68. Витомир Стојановић, Ниш, ул.Михајла Димића бр.10 351-165/16-IV/02 29.06.2017.године
67. Предраг Станишић Ниш, ул.II српског устанка бр.21/14 351-82/17-IV/02 29.06.2017.године
66. Данијела Ивановић, Ниш, ул.Сомборска бр.81б/2 351-78/17-IV/02 03.07.2017.године
65. Јелена Цветановић Ниш ул.Владимира Роловића бр.5 351-45/17-IV/02 23.06.2017.године
64. Бојан Трајковић Гаџин Хан 351-45/16-IV/02 22.06.2017.године
63. Гроздана Петковић Кладово ул.Стефаније Михајловић бр.7/2 351-300/16-IV/02 09.05.2017.године
62. Иван Бећировић Гаџин Хан 351-31/17-IV/02 19.05.2017.године
61. Драган Петровић Београд ул.Стевана Опачића бр.16/11 351-72/17-IV/02 15.05.2017.године
60. Весна Марковић Ниш ул.Николе Коперника бр.65/73 и Кокан Благојевић Ниш  ул.Наде Томић бр.13/36 351-301/16-IV/02 28.04.2017.године
59. Живко Ивановић Врање ул.Жикице Јовановића Шпанца бр.4/16 351-82/16-IV/02 04.05.2017.године
58. Мирјана Крстић Ниш ул.Стевана Каћанског бр.5 351-43/17-IV/02 27.04.2017.године
57. Данило Митровић Београд, ул.Мирјевско брдо бр.22 351-512/16-IV/02 30.03.2017.године
56. Славица Илић Ниш, ул.Бубањска бр.18 351-157/16-IV/02 27.03.2017.године
55. Славица Илић Ниш, ул.Бубањска бр.18, Мирјана Митровић Ниш, ул.Геneрала Милојка Лешјанина бр.26/32 351-156/16-IV/02 27.03.2017.године
54. Зоран Голубовић Крагујевац ул.Др.Јована Ристића бр.201 351-506/16-IV/02 03.04.2017.године
53. Александар Антић Ниш, ул.Чарнојевића бр.4/9 351-21/17-IV/02 04.04.2017.године
52. Славољуб Илић Ниш, ул.Победина 2/39 351-22/17-IV/02 04.04.2017.године
51. Александар Лекић Ниш, ул.Габровачка бр.10 351-20/17-IV/02 06.04.2017.године
50. Угрин Стефановић, Гркиња 351-103/16-IV/02 21.03.2017.године
49. Радмила Здравковић и Никола Здравковић, Ниш бул.Немањића бр.17/39 351-508/16-IV/02 20.03.2017.године
48. Слободанка Ђорђевић, Ниш Византијски булевар бр.6/57 351-312/16-IV/02 15.03.2017.године
47. Миодраг Стојиљковић, Ниш ул.Љубомира Николића бр.140/7 351-510/16-IV/02 13.03.2017.године
46. Никола Благојевић, Ниш ул.Народних Хероја бр.16/4 351-100/16-IV/02 08.03.2017.године
45. Гордана Ванкмилер, Ниш ул.Љубомира Николића бр.12 351-505/16-IV/02 07.03.2017.године
44. Часлав Илић, Равнa Дубравеa 351-5/16-IV/02 02.02.2017.године
43. Драган Младеновић из Семча 351-99/16- IV /02 09.02.2017.године
42. Миле Томић из Ниша, ул.Билећка бр.10 351-302/16- IV /02 09.02.2017.године
41. Дејан Ђорђевић из Гркиње 351-145/16- IV /02 14.02.2017.године
40. Славица Ђорђевић из Ниша, Византијски булевар бр.38/24 351-355/16- IV /02 08.02.2017.године
39. Милисав Ристић из Тасковића, Негосава Ристић из Ниша, ул.Матије Губца бр.8 351-311/16-IV/02 01.02.2017.године
38. Златка Динић, Ивана Динић Живановић и Драгана Динуловић, Ниш, Зеленгорска 7 351-274/16-IV/02 01.02.2017.године
37. Дејан Јовановић Гаџин Хан 351-81/16-IV/02 26.01.2017.године
36. Славиша Алексић Марина Кутина 351-105/16-IV/02 18.01.2017.године
35. Љубиша Гроздановић Мали Вртоп 351-93/16-IV/02 10.01.2017.године
34. Љубиша Милојковић Чагровац 351-89/16-IV/02 06.12.2016.године
33. Дарко Стојановић ул.Светосавска бр.18/7 Ниш 351-31/16-IV/02 29.12.2016.године
32. Мирослав Вељковић н.Никола Тесла, ул.Мирослава Пулетића бр.7 Ниш 351-124/16-IV/02 28.12.2016.године
31. Видица Стаменковић ул.Сомборска бр.33/15 Ниш 351-94/16-IV/02 22.12.2016.године
30. Мирослав Ђурић, Равна Дубрава 351-104/16-IV/02 19.12.2016.године
29. Ивица Гроздановић ул.Лоле Рибара бр.1/3 Ниш 351-156/16-IV/02 19.12.2016.године
28. Савета Милошевић ул.Невесињска бр.9 Ниш 351-34/16-IV/02 07.12.2016.године
27. Слободан Јовановић, Гаџин Хан 351-185/16-IV/02 10.11.2016.године
26. Гроздана Ристић Ниш, ул.Народних Хероја 68/15 351-50/14-IV/02 02.11.2016.године
25. Мирослава Жерјул,  Ниш, ул.Љубе Ненадовића 55 351-164/16-IV/02 14.10.2016.године
24. Добринка Илић Ниш, ул.Бранка Крсмановића 8/43 351-61/14-IV/02 22.09.2016.године
23. Сузана Ђокић, Гаџин Хан 351-10/14-IV/02 17.10.2016.године
22. Синиша Јованчић, Гркиња 351-190/16-IV/02 07.10.2016.године
21. Властимир Маринковић, Семче 351-3/16-IV/02 04.08.2016.године
20. Ивана Милошевић Димитријевић,Ниш, ул.Народних Хероја 64/12 351-85/16-IV/02 01.08.2016.године
19. Славко Поповић, Сопотница 351-51/14-IV/02 10.08.2016.године
18. Дивна Марковић, Гаџин Хан 351-125/16-IV/02 01.08.2016.године
17. .„Вестеда“ Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-88/16-IV/02 25.07.2016.године
16. Дејан Ђокић, Византијски булевар 30/2, Ниш 351-25/14-IV/02 20.07.2016.године
15. Евица Спасојевић , ул. Гочка 45, Београд 351-24/14/02 20.07.2016.године
14. Љубиша Ђокић, ул. Зеке Буљубаше 6, Ниш   351-23/14-IV/02 20.07.2016.године
13. Обрад Јовановић, ул. Чарнојевићева 6/7, Ниш 351-71/16-IV/02 05.07.2016.године
12. Синиша Младеновић, ул. Ђорђа Крстића 18, Ниш 351-654/13-IV/02 05.07.2016.године
11. Јовица Спасић, ул. Првомајска 1/24, Ниш
Душица Спасић,
351-103/14-IV/02 11.07.2016.године
10. Горан Визингер, ул. Књажевачка 147/10, Ниш 351-66/14-IV/02 15.07.2016.године
9. Александар Андрић, ул. Бранка Крсмановића 3/39, Ниш 351-67/14-IV/02 15.07.2016.године
8. Станоје Стојиљковић, ул. Ужичка 18, Ниш 351-39/16-IV/02 26.05.2016.године
7. Гордана Златковић, ул. Јужноморавских бригада 7, Ниш
351-56/16-IV/02 12.05.2016.године
6. Љубиша Лазаревић, ул. Врањанска 16, Ниш 351-86/14-IV/02 24.04.2016.године
5. Смиљка Милошевић, Марина Кутина 351-53/16-IV/02 26.04.2016.године
4. Олга Милошевић, ул. Пантелејска 69, Ниш
351-29/14-IV/02 26.04.2016.године
3. Владан Митић, ул. Светог Николе 59/4, Гаџин Хан 351-35/16-IV/02 25.03.2016.године
2. Часлав Ђорђевић , ул. Милорада Миљевића 4, Ниш 351-403/10-IV/02 18.03.2016.године
1. Нена Филиповић, ул. Бранка Миљковића 26, Гаџин Хан 351-18/14-IV/02 09.03.2016.године