Јавне набавке у 2021. години

01/11/2021 Reconstruction of the swimming pool in the village of Donji Dusnik, Gadzin Han

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ

Јавне набавке у 2020. години

Набавка минибуса
Izveštaj o postupku javne nabavke minibusaOdluka o dodeli ugovora javne nabavke minibusa

ЈН-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ БУНГАЛОВА ЗА ОДМОР, РЕСТОРАНА И БАЗЕНА НА ОТВОРЕНОМ СА БАРОМ
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ БУНГАЛОВА ЗА ОДМОР, РЕСТОРАНА И БАЗЕНА НА ОТВОРЕНОМ СА БАРОМ-одговори на постављена питања
ЈН-ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ БУНГАЛОВА ЗА ОДМОР, РЕСТОРАНА И БАЗЕНА НА ОТВОРЕНОМ СА БАРОМ-одлука о додели уговора
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ БУНГАЛОВА ЗА ОДМОР, РЕСТОРАНА И БАЗЕНА НА ОТВОРЕНОМ СА БАРОМ-обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА МИНИБУСА
Набавка минибуса – Одлука о обустави поступка
Јавна набавка минибуса – обавештење о обустави поступка

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦA

НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ СА ПОСТАВЉАЊЕМ
НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ СА ПОСТАВЉАЊЕМ-Питања и одговори
НАБАВКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ СА ПОСТАВЉАЊЕМ – Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору набавке мобилијара за дечије игралиште са постављањем

ЈН-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Питања и одговори ЈН-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -одлука о додели уговора
ЈН-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА-обавештења о закљученим уговорима за Партију 1. и Партију 2.

ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ
Измена конкурсне документације ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ
ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ -2. ИЗМЕНА
Одговори на постављена питања ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ-одлука о обустави поступкаЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ-обавештење о обустави поступка

ЈН-Одржавање софтвера ЛПА

Јавна набавка угоститељских услуга
Набавка угоститељских услуга-одлука о додели уговора
Угоститељске услуге-Обавештење о закљученом уговору партија 1
Угоститељске услуге-обавештење о закљученом уговору-партија3
Угоститељске услуге-Обавештење о закљученом уговору партија 2

Јавне набавке у 2019. години

ЈН Додатни радови на уређењу корита Барбешке реке
ЈН Додатни радови на уређењу корита Барбешке реке-одлука о додели уговора и обавештење о закљученом уговору

Набавка угља
Набавка угља-одлука о додели уговора
ЈН угља-обавештење о закљученом уговору

JН Уређење корита Барбешке реке
JН Уређење корита Барбешке реке-одлука о додели уговора
JН Уређење корита Барбешке реке-oбавештење о закљученом уговору

Угоститељске услуге СО-додатни поступак
Угоститељске услуге СО-додатни поступак-одлука о додели уговора
Угоститељске услуге СО-додатни поступак-обавештење о закљученом уговору

Набавка услуге надзора над извођењем радова на асфалтирању и рехабилитацији путева и улица
Набавка услуге надзора над извођењем радова на асфалтирању и рехабилитацији путева и улица-одлука о додели уговора
Набавка услуге надзора над извођењем радова на асфалтирању и рехабилитацији путева и улица-одлука о додели уговора-одлука o обустави поступка
Набавка услуге надзора над извођењем радова на асфалтирању и рехабилитацији путева и улица-обавештење о обустави поступка

JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
Измена конкурсне документације JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
Обавештење о 2. продужењу рока JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
Измена број 2 конкурсне документације JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
Oдлука о додели уговора JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
Oбавештење о захтеву за заштиту права JН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ
ЈН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА
Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ-одлука о обустави поступкаJН-Радови НА АСФАЛТИРАЊУ УЛИЦЕ „Филиповић Добривоја-Доде“У ТОПОНИЦИ и РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТА „Букиче-Вучајци“ У ЛИЧЈУ-обавештење о обустави поступка

Обавештење о спровођењу поступка непосредне погодбе ради давања у закуп пословног простора закуподавца на коти 903 на планини Селичевици

Јавна набавка надзора над радовима на адаптацији и енергетској санацији зграде
Јавна набавка надзора над радовима на адаптацији и енергетској санацији зграде-одговори на поствљена питањаOдлука о додели уговора jавнe набавкe надзора над радовима на адаптацији и енергетској санацији зградеЈавна набавка надзора над радовима на адаптацији и енергетској санацији зграде-обавештење о закљученом уговору
АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ-одлука о измени уговора

Набавка услуге надзора над радовима које изводи ЈП Дирекција-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Одлука о додели уговора набавке услуга надзора над радовима које изводи ЈП „Дирекција“-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Обавештење о закљученом уговору набавке услуге надзора над радовима које изводи ЈП „Дирекција“-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

Угоститељске услуге-Поновљени поступак-Ресторан на територији Београда
Одлука о додели уговора јавне набавке угоститељских услуга – ресторани на територији Београда
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – ресторани на територији Београда

Набавка услуге надзора над радовима које изводи ЈП „Дирекција“
Одлука о обустави поступка јавне набавке услуге надзора над радовима које изводи ЈП „Дирекција“
Обавештење о обустави поступка набавке услуге надзора над радовима које изводи ЈП „Дирекција“

JН РАДОВА-АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
ОДГОВРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА-JН РАДОВА-АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН РАДОВА-АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ У ВЛАСНИШТВУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН
АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ-ОБАВЕШЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавна набавка услуге социјалне заштите
Обавештење о продужењу рока јавне набавке услуге социјалне заштите
Измена кд јавне набавке услуге социјалне заштите
Oдлука у додели уговора јавне набавке услуге социјалне заштите
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке услуге социјалне заштите

Угоститељске услуге-Поновљен
Одлука о обустави поступка јавне набавке угостителјске услуге – ресторани на територији Београда

Јавна набавка електричне енергије
Oдлука о додели уговора јавне набавке електричне енергије
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке електричне енергије за партију 1
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке електричне енергије за партију 2

Јавна набавка горива по партијама
Одлука о додели уговора јавне набавке горива
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке горива за партију 1
Овештење о закљученом уговору јавне набавке горива за партију 2

Јавна набавка угоститељске услуге СО
Oбавештење о продужењу рока јавне набавке угоститељских услуга СО
Измена конкурсне документације јавне набавке угоститељских услуга СО
Одлука о додели уговора јавне набавке угоститељских услуга СО
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга СО

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ
Листа вредновања и рангирања пројеката/програма удружења

Јавна набавка угоститељских услуга
Одлука о додели уговора за партије 1 и 2
Одлука о обустави поступка за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јн угоститељских услуга за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јн угоститељских услуга за партију 2

Јавни позив по пројекту „It’s never too late for Start-up“

ЈН НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТРГА ДРАГУТИНА МАТИЋА
Одлука о додели уговора јавне набавке вршења стручног надзора над извођењем радова на уређењу трга Драгутина Матића
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ТРГА ДРАГУТИНА МАТИЋА

ЈН-ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
Одлука о додели уговора ЈН-ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
Обавештење о закљученом уовору ЈН-ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ

Јавна набавка угостителјских услуга
ЈН Угоститељских услуга-обавештење о закљученом уговору – 1
ЈН Угоститељских услуга-обавештење о закљученом уговору-2

Јавне набавке у 2018. години

Јавна набавка одржавања софтвера ЛПА
Oдлука о додели говора-Јавна набавка одржавања софтвера ЛПА
Oбавештење o закљученом уговору Јавнe набавкe одржавања софтвера ЛПА

ЈН Радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику
Одговори на постављена питања ЈН Радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ЈН РЕКОНСТРИКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
Одлука о додели уговора JН Радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику
Oбавештење о закљученом уговору-ЈН Радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику

Јавна набавка – Уређење трга Драгутина Матића
Допуна конкурсне документације јн – уређење Трга Драгутина Матића
Одговори на постављена питања јн – уређење Трга Драгутина Матића
Oдлука о додели уговора JН – Уређење трга Драгутина Матића
Oбавештење о закљученом уговору Јавнe набавкe Уређење трга Драгутина Матићa

Јавна набавка контејнера
Обавештење о продужењу рока јавне набавке контејнера
Измена конкурсне документације јавне набавке контејнера
Одлука о додели уговора јавне набавке контејнера
Обавештење о закључењу уговора јавне набавке контејнера

JН-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ намењен побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора јавне набавке грађевинског материјала
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке грађевинског материјала

ЈН-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ намењен побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка – Уређење трга Драгутина Матића
Додатне информације за ЈН уређење трга Драгутина Матића
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђаћа
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке „Уређење трга Драгутина Матића“

ЈН НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ
Oдлука о додели уговора јавне набавке надзора над извођењем радова на изградњи фискултурне сале у Топоници
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке надзора наизградњи фискултурне сале у Топоници

Јавна набавка аутомобила за потребе Општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора јавне набавке аутомобила за потребе Општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке аутомобила за потребе Општине Гаџин Хан

Јавна набавка горива по партијама
Одлука о додели уговора јавне набавке горива
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке горива за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке горива за партију 2

Јавна набавка – Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан
Одлука о додели уговора- JН Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан
Обавештењe о закљученoм уговору-JН Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан – партија 1
Обавештењe о закљученoм уговору-JН Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан – партија 2

Јавна набавка електричне енергије
Одлука о додњли уговора јавне набавке електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке електричне енергије за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке електричне енергије за партију 2

Јавна набавка угља
Одлука о додели уговора јавне набавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља

Јавна набавка угоститељских услуга
Одлука о додели уговора јавне набавке угостителјских услуга
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – партија 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – партија 2
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – партија 3

Јавне набавке у 2017. години

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину

Јавна набавка „Уређење корита река и потока“
Измена конкурсне документације-Јавна набавка „Уређење корита река и потока“
Одлука о додели уговора-Јавна набавка „Уређење корита река и потока“
Обавештење о закљученом уговору-Јавна набавка „Уређење корита река и потока“

Јавна набавка услуге одржавања софтвера ЛПА – преговарачки поступак

Јавна набавка – Вршење стручног надзора над извођењем радoва на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017. години
Одлука о додели уговора јавне набавке – вршење стручног надзора над извођењем радoва на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години
Обавештење о закљученом уговору-Вршење стручног надзора над извођењем радoва на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017. години

Јавна набавка “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”
Измена конкурсне документације ЈН “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”
Одлука о додели уговора јавне набавка “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”
Обавештење о закљученом уговору јавне набавка “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”

Јавна набавка мале вредности вршења стручног надзора „Рехабилитација пута Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник“
Одлука о додели уговора ЈН -ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА „Рехабилитацији пута Гаџин Хан-Дуга Пољана“
Обавештење о закљученом уговору јавна набавка – Рехабилитација пута Гаџин Хан-Дуга Пољана-Доњи Душник

Јавна набавка мале вредности – контејнери за отпад 1,1м3
одлука о додели уговора јавне набавке – контејнери за отпад
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке контејнери за отпад

Јавна набавка – Рехабилитација пута Гаџин Хан-Дуга Пољана-Доњи Душник
Одлука о додели уговора-Јавна набавка „Рехабилитација пута Гаџин Хан-Дуга Пољана-Доњи Душник“

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

Поновљени јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан

Jавнa набавкa мале вредности – вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радовa на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници
Oдлука о додели уговора јавнe набавкe услуге – вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан
Обавештење по јавном позиву банкама за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан

Јавна набавка горива по партијама
Одлука о додели уговора јавне набавке горива по партијама

Јавни позив за подношење понуда за пружање услуга у социјалној заштити на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници
Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке број 1.3.1. “грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници
Обавештенје о закљученом уговору јавне набавке радова на енергетској санацији објекта основне школе у топоници

Јавна набавка у отвореном поступку добара – електрична енергија
Конкурсна документација јавне набавке добара електричне енергије
Одлука о додели уговора јавне набавке – електрична енергија

Oглас о спровођењу отвореног поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова на ревитализацији пољских путева у општини Гаџин Хан
Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова на ревитализацији пољских путева у општини Гаџин Хан

Јавна набавка угоститељских услуга – поновљени поступак за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за пратију 3

Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину

Јавна набавка угоститељских услуга
Одлука о додели уговора у поступку ЈН угоститељских услуга за партије 1 и 2
Одлука о обустави поступка ЈН угоститељских услуга за партију 3
Обавештење о обустави поступка јавне набавке угоститељских услуга за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за партију 2
Одлука о додели уговора у поновљеном поступку јавне набавке угоститељских услуга за партију 3

Јавна набавка мале вредности – набавка угља

Одлука о додели уговора у поступкунабавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља за потребе општине Гаџин Хан

Јавне набавке у 2016. години

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинства на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка – Доградња, реконструкција и енергетска санација зграде општине Гаџин
Хан
Обавештенје о продужењу рока за подношење понуда ЈН доградња, реконструкција и енергетскасанација зграде општине Гаџин Хан
Одговори на постављена питања јн доградња, реконструкција и енергетска санација зграде општине Гаџин Хан
Измена конкурсне документације јавне набавке дограднја, реконструкција и енергетска санација зграде општине Гаџин Хан
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Допуна конкурсне документацијејавне набавке доградња, реконструкција и енергетска санација зграде општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора у поступку ЈН доградња, реконструкција и енергетска санација зграде општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2

Јавна набавка дизел горива за потребе Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан

Јавна набавка услуге одржавања софтвера ЛПА – преговарачки поступак
Одлука о додели уговора у поступку ЈН одржавања софтвера ЛПА
Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН одржавања софтвера ЛПА

Јавна набавка угоститељских услуга
Обавештење о закљученим уговорима у поступку ЈН угоститељских услуга

Јавна набавка водоводних цеви и водоводног материјала за потребе МЗ Мали Вртоп
Одлука у поступку јавне набавке водоводних цеви за потребе МЗ Мали Вртоп
Oбавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке водоводних цеви за потребе МЗ Мали Вртоп

Јавна набавка контејнера за отпад за потребе Буџетског фонда
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке контејнера за отпад
Обавештење о закљученом уговору јн контејнера за отпад

ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГАЏИН ХАН
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Набавка радова на ревитализацији пољских путева на пордучју Општине Гаџин Хан за 2016. годину
Одговори на питања потенцијалних понудјача у поступку набавке Радова на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈН радова на ревитализацији пољских путева на подручју општине Гаџин Хан
Допуна конкурсне документације ЈН радова на ревитализацији пољских путева на подручју општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора ЈН радова на ревитализацији пољских путева на подручју општине Гаџин Хан
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача

Јавна набавка постројења за пречишћавање санитарних отпадних вода
Одлука о додели уговора у поступку набавке постројења за пречишћавање одпадних вода

Јавна набавка добара електричне енергије за потребе Општине Гаџин Хан – Партија 2
Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке електричне енергије за потребе органа општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке добара електричне енергије за потребе органа Општине Гаџин Хан

Јавна набавка нафтних деривата за потребе  органа Општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора јавне набавке нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке горива за партију 1

Јавна набавка услуге комуникације – мобилна телефонија
Обавештење о продужењу рока ЈН услуге комуникације – мобилна телефонија
Измена конкурсне документације ЈН услуге комуникације – мобилна телефонија
Одговори на питања потенцијалних понуђача ЈН услуге комуникације – мобилна телефонија

Јавна набавка мале вредности – Израда планова детаљне регулације
Одлука о додели уговора јавне набавке израде планова детаљне регулације

Јавна набавка – јавно осветљење на територији општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора ЈН јавног осветљења на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка мале вредности – Угоститељске услуге
Одлука о додели уговора ЈН угоститељских услуга
Oбавештење о закљученим уговорима јавне набавке угоститељских услуга

Јавна набавка „Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану – пут за Копривницу“

Измена конкурсне документације јавне набавке „Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану – пут за Копривницу“
Одлука о додели уговора ЈН „Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану“

Обавештење о закљученом уговору ЈН Радови на улици у насељу Село у Гаџином Хану

Јавна набавка мале вредности – набавка угља
Одлука о додели уговора јавне набавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља

Јавне набавке у 2015. години

Јавна набавка ПВЦ канти за смеће запремине 120 литара
Одлука о додели уговора јавне набавке ПВЦ канти за смеће
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке ПВЦ канти за смеће

Јавна набавка добара намењених економском оснаживању интерно расељених лицаПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК
Одлука о додели уговора јавне набавке добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица
Обавештење о закљученом уговору добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица – партија 1
Обавештење о закљученом уговору добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица – партија 2

Jавна набавка пакерице за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“
Одлука о додели уговора за потребе пројекта „Биљем до самозапошљавања“

Обавештење о закљученом уговору јавне набавке за потребе пројекта „Биљем до самозапошљења“

Јавна набавка мале вредности услуга израде пројектне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Oдлука о додели уговора јавне набавке услуга израде пројектне документације за партију 2
Одлука о закључењу уговора јавне набавке услуга израде пројектне документације за партију 2
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке израде пројектне документације – партија 1

Јавна набавка услуга одржавања софтвера – поновљени поступак
Одлука о додели уговора јавне набавке услуга одржавања софтвера – ЛПА
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуга одржавања софтвера
Обавештење о додели уговора јавне набавке услуга одржавања софтвера – партија 2
Обавештење о додели уговора јавне набавке услуга одржавања софтвера – партија 3

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан

Јавна набавка услуга одржавања софтвера
Одлука о додели уговора јавне набавке одржавања софтвера
Обавештење о обустави поступка за партију 1

Јавна набавка израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан
Обавештење о продужењу рока јавне набавке израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан
Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора јавне набавке услуге израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуге израде пројектне документације за доградњу, реконструкцију и енергетску санацију зграде Општине Гаџин Хан

Јавна набавка добара намењених економском оснаживању интерно расељених лица
Одлука и обавештење о обустави поступка јавне набавке добара економског оснаживања интерно расељених лица

Јавна набавка Постављање хоризонталне саобраћајне сигнализације – Поновљени поступак
Одлука о додели уговора јавне набавке постављање вертикалне сигнализације
Одлука о додели уговора јавне набавке постављања хоризонталне сигнализације

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију у оквиру пројекта „Изградње монтажних кућа у Горњем Барбешу“ – Поновљени поступак
Одлука о додели уговора за партију 4
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка материјала за водовод и канализацију у оквиру пројекта „Изградње монтажних кућа у Горњем Барбешу“

Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка пумпног постројења за напајање монтажних кућа у Горњем Барбешу
Обавештење о закључењу уговора ЈН набавке пумпног постројења

Јавна набавка противградних ракета

Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору партија I
Обавештење о закљученом уговору партија II
Обавештење о закљученом уговору партија III

Јавна набавка услуге постављања саобраћајне сигнализације
Обавештење о обустави поступка за партију 1 „Хоризонтална сигнализација“
Обавештење о додели уговора за партију 2 „Вертикална сигнализација“

Јавна набавка електричне енергије за потребе Општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јн електричне енергије

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе рада служби општине Гаџин Хан – партија 2
Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка канцеларијског материјала за потребе рада служби општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку ЈН канцеларијског материјала за потребе рада служби општине Гаџин Хан

Јавна набавка нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан

Јавна набавка мале вредности – Изградња стамбеног простора за социјалне групе
Обавештење о закљученом уговору ЈН Радови на реконструкцији и проширењу првог нисконапонског извода из TS 10/0,4 kV Горњи Барбеш

Јавна набавка „Услуге комуникације – мобилне телефоније“
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку ЈН услуге комуникација – мобилне телефоније

Јавна набавка геодетске услуге и услуге израде елабората
Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поиступку ЈН геодетске услуге израде елабората

Јавна набавка угоститељских услуга
Oбавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку јавне набавке угоститељских услуга

Јавна набавка радова на изградњи пута Гаџин Хан – Дуга Пољана
Измена конкурсне документације
Одговори на питања потенцијалних понуђача
Обавештење о закљученом уговору по спроведеном поступку ЈН радова на изградњи пута Гаџин Хан – Дуга Пољана

Јавне набавке у 2014. години

Јавна набавку извођења грађевинско занатских и електоринсталатерских
радова на адаптацији амбуланте у Великом Крчимиру

Обавештење о закљученом уговору ЈН 13-2014

Јавна набавка непокретности дела, односно удела објекта у изградњи у Гаџином Хану

Јавна набавка грађевинског материјала намењеног побољшању услова становања породица избеглица

Поновљени поступак ЈН – Превоз ученика у школској 2014/2015 години

Јавна набавка – Услуге одобравања кредита
ЈН – Услуге одобравања кредита – допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – II допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – III допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – IV допуна конкурсне документације
ЈН – Услуге одобравања кредита – V допуна конкурсне документације

Набавка добара намењених економском оснаживању избеглица

Јавна набавка – Превоз ученика у школској 2014/2015 години

Јавна набавка – Одржавање софтвера локалне пореске администрације

Јавна набавка – Услуге ресторана и смештајa

Набавка добара -тeренско возило

Јавна набавка нафтних деривата за потребе органа општине Гаџин Хан

Набавка канцеларијског материјала за потребе рада служби Општине Гаџин Хан

Јавна набавка – Прибављање непокретности са територије КО Горњи Барбеш