Новости и обавештења

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Гаџин хан

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и на основу Закључка штаба за […]

Закључак о спровођењу мера за време ванредне ситуације

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН на основу одредбе члана 70.Статута општине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“ број 10/2019 и 101/2019), члана 3.,члана 22. Одлуке о општинском већу општине Гаџин Хан ( „Службени лист града Ниша“ број 83/2008 и 79/2017), члана 20. Пословника Општинског већа опшзине Гаџин Хан („Службени лист града Ниша“ број 93/2004), Уредбе […]

Јавни увид у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у сарадњи са начелницима управних округа и јединицама локалне самоуправе, спроводи процедуру јавног увида у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину. Процедура јавног увида се спроводи у складу […]

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми Стратегије за унапређивање предшколског васпитања и образовања општине Гаџин Хан за период 2021-2025. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ Јавна расправа ће се одржати 22.04.2021. године са почетком у 08:00 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан. Све заинтересоване стране могу доставити своје предлоге, сугестије, иницијативе и коментаре на e-mail:  prvaradost@mts.rs […]

Јавни позив за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана запошљавања Општине Гаџин Хан за период од 2021. до 2023. године

Радна група за израду Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан позива све заинтересоване грађане и представнике институција за учешће у јавној расправи у припреми Локалног акционог плана за запошљавање Општине Гаџин Хан за период од 2021. до 2023. године. Јавна расправа ће се одржати 21.04.2021. године са почетком у 10:00 часова у сали […]