Новости и обавештења

Одлука о продужењу рока за подношење пријава на Јавни позив за куповину кућа са окућницом

Продужује се рок за подношење пријава на Јавни позив за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи са 15. јануара 2022. године на 31. јануар 2022. године. Одлуку можете преузети на следећем линку ОДЛУКА

Михољски сусрети села

Манифестација „Михољски сусрети села” одржана је 27. 12. 2021. у Доњем Душнику и Гаџином Хану. Организатор манифестације је општина Гаџин Хан, реализатор Народна библиотека „Бранко Миљковић” из Гаџиног Хана. Манифестацију финансира Министарство за бригу о селу, а суфинансира општина Гаџин Хан. Суреализатор манифестације: ЈП „Дирекција” – Гаџин Хан, „Туристича организација” из Гаџиног Хана и планинарско […]

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ГАЏИНОМ ХАНУ

На основу члана 50.Закона о планирању и изградњи(„Службени гласник РС“,бр.72/09, 81/09-исправка,64/10-УС,24/11,121/12,42/13-УС,50/13-УС,98/13-УС,132/14,145/14,83/18,31/19, 37/19 , 9/20 и 52/21 ) , Општинска управа општине Гаџин Хан и Комисија за планове општине Гаџин Хан О Г Л А Ш А В А ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНЕ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР У ГАЏИНОМ ХАНУ                 Обавештава се […]

Посета команданта Копнене војске генерала Милосава Симовића са сарадницима

У склопу обиласка културно-историјских знаменитости у околини Ниша, после проширеног колегијума команданта Копнене војске, генерал-потпуковник Милосав Симовић, бригадни генерали: Жељко Трамошљика, Зоран Насковић, Жељко Кузмановић и Слађан Стаменковић и официри Команде Копнене војске, натериторији општине Гаџин Хан, обишли су цркву Вазнесења Господњег у ВеликомКрчимиру. Њима је о цркви из 12. века говорио парох заплањски јереј […]

Обавештење о посебним паркинг местима за возила особа са инвалидитетом

Обавешавају се грађани општине Гаџин Хан, особe са инвалидитетом које могу бесплатно користити посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији општине Гаџин Хан, дa свoje зaхтeвe мoгу пoднeти личнo на писарницу Општинске управе општине Гаџин Хан- канцелаеија бр. 10 или препорученом пошиљком на адресу: Општинска управа општине Гаџин […]