Новости и обавештења

Програм EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“

Након аплицирања на Конкурсу за пакете подршке за израду плана развоја у оквиру програма EU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле јавних расхода на локалном нивоу у Србији“, Општина Гаџин Хан је одабрана за доделу стручне подршке у изради плана развоја. С тим у вези, дана 06.06.2022. године у великој сали […]

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 79. ,101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017-др.закон, 95/2018-др. закон, 86/2019-др.закон, 157/2020-др.закон и 123/2021-др.закон), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. […]

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА КУПОВИНУ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КОРИСНИКА ПАКЕТА ДОНАТОРСКЕ ПОМОЋИ

На састанку Комисије за куповину кућа са окућницом за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, донет је Закључак број: 36 – 252/22 – I – 2 од 24.05.2022. године о понављању Јавног позива за куповину кућа са окућницом на територији општине Гаџин Хан. Рок за подношење захтева са документацијом на Јавни позив је од […]

ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА У ДЕЛУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На састанку Комисије за избор корисника помоћи, за побољшање услова становања и социјалне инклузије, донет је Закључак број: 36 – 251/22 – I – 2 од 24.05.2022. године о понављању Јавног позива за доделу помоћи за побољшање услова становања у делу реконструкције и социјалне инклузије социјално угрожених категорија становништва са подручја Општине Гаџин Хан. Рок […]

Jавни позив за доделу бесповратних средстава за набавку опреме и увођењу услуга за предузетнике, микро и мала предузећа

Објављен Јавни позив за предлоге пројекта за набавку опреме и увођење услуга за предузетнике, микро и мала предузећа која се баве производњом и пружањем услуга а која су регистрована између 01.01.2016. године и 31.12.2020. године. Појединачни износ бесповратних средстава по пројекту је од 10.000 до 40.000 evra (уз обавезу апликанта да обезбеди сопствено учешће у […]