Предшколска установа „Прва радост“ Гаџин Хан

директорka
Гордана Ђорђевић
prvaradost@gadzinhan.rs

Предшколска установа основана је 25.децембра 1981. године Одлуком о оснивању прве дечје установе у општини Гаџин Хан a установа је званично почела са радом 01.октобра 1982. године под називом Дечји вртић „Прва радост“ Гаџин Хан.
Рад је организован са две васпитне групе (целодневни и полудневни боравак) и са пет запошљених радника. Касније, 1983/84 године, отварају се групе шестогодишњака у Доњем Душнику, Семчу и Заплањској Топоници, у просторијама основне школе.
01.09.1994 године пуштен је у рад нови објекат у Доњем Душнику.
Данас установа послује под називом: Предшколска установа „Прва радост“ Гаџин Хан и бави се васпитањем и образовањем предшколске деце. У седишту установе рад је организован у три васпитне групе – једна мешовита група целодневног боравка и две васпитне групе припремног предшколског програма.У истуреним одељењима, у просторијама основне школе, у Доњем Душнику, Семчу и Заплањској Топоници ради по једна група припремног предшколског програма. Данас установа има петнаест запошљених радника.
Припремним предшколским програмом обухват деце са територије општине је стопостотни.
Установа је центар многих дешавања.У њој се организују разне манифестације: маскембали, спортска такмичења, обележавање значајних датума, позоришне представе, посете мађионичара…
Учесници смо разних пројеката у оквиру којих смо добили донације као што су: играчке и дидактичка средства, књиге и сликовнице и два минибуса.

Управни одбор Предшколске установе „Прва радост“ Гаџин Хан броји девет чланова од којих су по три члана делегирани од стране Скупштине општине Гаџин Хан, запослених у установи и из редова родитеља корисника услуга. Председник Управног одбора изабран је на конститутивној седници Управног одбора установе.

-представници локалне самоуправе
1. Саша Стојиљковић из Гаџиног Хана-председник
2. Данијела Станковић из Равне Дубраве
3. Милан Денић из Горњег Барбеша

-представници родитеља
1. Ивана Пејчић из Гаџиног Хана
2. Марија Ђорђевић из Гаџиног Хана
3. Јелена Ранђеловић из Тасковића

-представници запоследних
1. Милојковић Биљана, васпитач
2. Јелена Ђорђевић, васпитач
3. Миленковић Бојан, возач

Адреса: Милоша Обилића бб
Телефон: 018/850-108
Факс: 018/850-108
е-пошта: prvaradost@gadzinhan.rs