Годишњи извештај о раду комуналног инспектора за 2023 годину.

Годишњи извештај о раду инспекције заштите животне средине за 2023 годину

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2024. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Контролне листе

Сагласност на план инспекцијског надзора

План инспекцијског надзора за заштиту животне средине за 2024. годину

Контролне листе грађевинске инспекције

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције 2023. година

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за заштиту животне средине за 2023. годину

Контролне листе инспектора за заштиту животне средине

Електронска водна књига

Контролне листе комуналних инспектора

Извештај о раду општинских комуналних инспектора за 2017. годину

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне срединбе за 2017 годину

План инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2017. годину

Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину

Обавештење о могућности увида у документацију поднете Студије о процени утицаја животне средине пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта „Габар Сопотница“

Извештај о раду општинског комуналног инспектора за 2016. годину

Извештај о раду општинског грађевинског инспектора за 2016. годину

Извештај о раду општинског инспектора за заштиту животне средине за 2016. годину

Обавештење о издавању дозволе Горану Богдановићу ПР за сакупљање неопасног отпада

Годишњи план инспекцијског надзора општинског комуналног инспектора за 2017. годину

Годишњи план инспекцијског надзора општинског инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину

Обавештење – Радња за откуп секундарних сировина Заплање Метал Гаџин Хан

Програм пописа незаконито изграђених објеката

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину – „Agrogradnja kompani doo Niš“

Решење o потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину „Agrogradnja kompani doo Niš“

Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат производње дрвених пелета у делу производног комплекса на К.П. 3045/5 у КО Гаџин Хан

Списак издатих локацијских дозвола

Ред.бр. Инвеститор Бр.лок.дозволе Издата КП бр. К.О. Намена објекта
 
 
2014. године
22. Општина Гаџин Хан 353-526/12-IV/02 01.12.2014 1400/5 Горњи Барбеш Стамбено-породични
21. Општина Гаџин Хан 353-525/12-IV/02 01.12.2014 1400/6 Горњи Барбеш Стамбено-породични
20. Општина Гаџин Хан 353-524/12-IV/02 01.12.2014 1400/7 Горњи Барбеш Стамбено-породични
19. Општина Гаџин Хан 353-523/12-IV/02 01.12.2014 1400/8 Горњи Барбеш Стамбено-породични
18. Општина Гаџин Хан 353-522/12-IV/02 01.12.2014 1400/9 Горњи Барбеш Стамбено-породични
17. Општина Гаџин Хан 353-521/12-IV/02 01.12.2014 1400/10 Горњи Барбеш Стамбено-породични
16. Општина Гаџин Хан 353-520/12-IV/02 01.12.2014 1400/11 Горњи Барбеш Стамбено-породични
15. Општина Гаџин Хан 353-519/12-IV/02 01.12.2014 1400/12 Горњи Барбеш Стамбено-породични
14. Општина Гаџин Хан 353-518/12-IV/02 01.12.2014 1400/13 Горњи Барбеш Стамбено-породични
13. Општина Гаџин Хан 353-517/12-IV/02 01.12.2014 1400/14 Горњи Барбеш Стамбено-породични
12. Општина Гаџин Хан 353-516/12-IV/02 01.12.2014 1400/15 Горњи Барбеш Стамбено-породични
11. Ранђеловић Љубомир 353-371/14-IV/02 24.10.2014 3472/2 Гаџин Хан Стамбено-породични
10. Агроградња компани д.о.о. 3353-471/13-IV/02 13.12.2013 3045/5 Гаџин Хан пословни
9. Телеком Србија а.д. 353-231/13-IV/02 16.09.2013 / / инфраструктурни
8. ОШ „Витко и Света“ 353-256/13-IV/02 19.07.2013 3984/4 Гаџин Хан пословни
7. Телеком Србија а.д. 353-232/13-IV/02 08.07.2013 / Равна Дубрава инфраструктурни
6. Митић Милена 353-327/12-IV/02 29.01.2013 1306 Јагличје Стамбено-економски
5. Општина Гаџин Хан 353-275/12-IV/02 26.09.2012 2902 Гаџин Хан вишепородични
4. ЈП Дирекција за изградњу Г. Хан 353-203/12-IV/02 25.07.2012 738 Дуга Пољана инфраструктурни
3. МД Траде 353-160/12-IV/02 30.05.2012 5713/10 Гаџин Хан пословни
2. Ђорђевић Љубомир 353-140/12-IV/02 25.05.2012 4531 Горњи Душник пословни
1. Поповић Зорица
Поповић Милош
Поповић Драгана
353-455/11-IV/02 05.12.2011 4965 Гаџин Хан стамбени

Планска документа