Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2024. годину

Одлука о буџету општине Гаџин Хан за 2024. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2023. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2023. годину                          Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2023. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2022. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2021. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2020. годину
Одлука о првом ребалансу буџета Општине Гаџин Хан за 2020. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2020. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2019. годину
Одлука о првом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину
Одлука о другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2019. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2018. годину
I Ребаланс буџета општине Гаџин Хан за 2018. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2018. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2017. годину
I Ребаланс буџета општине Гаџин Хан за 2017. годину
Одлука о завршном рачуну буџета за 2017. годину

Буџет општине Гаџин Хан за 2016. годину
I Ребаланс буџета општине Гаџин Хан за 2016. годину
Одлука о завршном рачуну буџета за 2016. годину

Буџет општине за 2015. годину
I ребаланс буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
II ребаланс буџета општине Гаџин Хан за 2015. годину
Одлука о завршном рачуну буџета за 2015. годину

Буџет општине за 2014. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2014. годину

Буџет општине за 2013. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Гаџин Хан за 2013. годину

Буџет општине за 2012. годину