На овој страници можете преузети стратешке документе општине Гаџин Хан

Локални акциони план запошљавања 2023 (2021-2023)

Стратегија за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији у Општини Гаџин Хан 2020-2025. године

Стратегије развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва у Општини Гаџин Хан за период 2020-2025. године

Стратегија за социјално укључивање Рома у Општини Гаџин Хан 2019-2025

СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН 2020-2025

Стратегија одрживог развоја општине Гаџин Хан 2012-2022

Sustainable Development Strategy of Gadzin Han Municipality 2012-2022

Стратегија развоја пољопривреде општине Гаџин Хан за период 2018-2023 година

Стратегија развоја туризма општине Гаџин Хан за период 0д 2015 до 2020. године

Локални план управљања отпадом на територији општине Гаџин Хан

Local waste management plan Gadzin Han municipality