Именована стручна комисија за оцену посебних годишњих програма

Председник општине Гаџин Хан донео је решење о именовању комисије за оцену посебних годишњих програма.
Задатак стручне комисије је да врши стручни прегледи даје оцену поднетих предлога, на основу Закона о спорту и Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Гаџин Хан и достави Општинском већу предлог за одобравање програма.

Решење о образовањустручне комисије