Помоћници председника општине 

Драган Мијалковић, помоћник председника општине задужен за урбанизам и комуналне делатности

Рођен је 2. августа 1965. године у Нишу. Основну школу завршио је у Гаџином Хану, средњу машинску у Нишу, а по занимању је инсталатер водоводних инсталација. Радио је као пословођа у предузећу „Водомонт“ Ниш од 1987 до 1993. године. Од 2000 до 2005. године био је директор ЈСКП Гаџин Хан, од 2005 до 2007. године обављао функцију председника Скупштине општине док је од 2008-2010. године био заменик председника Скупштине општине.
Од јуна 2015. године је на месту помоћника председника општине Гаџин Хан.
Ожењен је, отац двоје деце и са породицом живи у Гаџином Хану.

, помоћник председника општине задужен за економски развој

Председник Општине може поставити своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој, урбанизам, комуналне делатности, развој месних заједница и др.).

Надлежност помоћника председника општине

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.