Назив удружења Адреса, телефон, е-mail Овлашћено лице
Спортски савез Општине Гаџин Хан Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан

062/232010; 018/860-112

sportskisavez@gadzinhan.rs

Марко Ристић
Црвени крст
Општине Гаџин Хан
Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан

018/860-025

gazinhan@redcross.org.rs

Драгољуб Милојковић
Ловачко удружење „Заплање“ Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан
018/861-432
luzaplanje@gmail.com
Продан Вељковић
Да Заплање
остане чисто
18240 Марина Кутина
018/860-719
vs9661@gmail.com
Владимир Стојановић
Народни уметници Заплања 18240 Гаџин Хан
Удружење пословних жена „ЗА“ Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан
018/860-422
udruzenje.za@gmail.com
Драгана Митић
Удружење предузетника Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан
018/860-422
udruzenje.za@gmail.com
Драгана Митић
КУД „Иван Цветковић“ Гркиња
18240 Гркиња

kud.grkinja@gmail.com

 Иван Николић
РОМ Станиша Денић 18244 Топоница
018/819-167
Станиша Денић
Савез пензионера Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан
063/1875683
Миле Младеновић
СУБНОР Гаџин Хан 18240 Гаџин Хан
018/860-427
Јаков Томић
КУД „Бранко Миљковић“ 18240 Гаџин Хан
063/8871775
kudbrankomiljkovic@gmail.com
Дарко Милошевић
Општинска организација Резервних војних старешина 18240 Гаџин Хан
063/8604361
Драган Митровић
Удружење потомака ратника Гаџин Хан 18240 Гаџин Хан
018/860-053
zonik300@gmail.com
Зоран Николић
Кинолошко друштво „Заплање“ 18240 Гаџин Хан
061/7651574
graziapro18@gmail.com
Ивица Ђорђевић
Удружење ратних инвалида 18240 Гаџин Хан

018/861-300

uis_milena@hotmail.com

Расподела буџетских средстава за друго полугодиште 2016. године

Расподела буџетских средстава за прво полугодиште 2013. године

Расподела буџетских средстава за друго полугодиште 2012. године