Послови матичара Општинске управе

Послови   из области личних стања грађана, односно послови матичара систематизовани су у  оквиру Службе за друштвене делатности, имовинскоправне послове и општу управу, а ради њиховог обављања на територији општине образовано је  три матична подручја са осам  месних  канцеларија. Послове матичара Општинске управе општине Гаџин Хан обавља три матичара.

Месна канцеларија Гаџин Хан

Адреса: Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан, канцеларија бр. 7
Телефон: 018/850-112,018/851-100, локал 20
Факс: 018/851-100
е-пошта: maticar@gadzinhan.rs
матичар: Сузана Савић

Месна канцеларије Гаџин Хан обухвата  насељена места  Гаџин Хан, Тасковићи, Копривница, Јагличје, Чагровац, Ћелије, Дуга Пољана и Марина Кутина. Седиште месне канцеларије Гаџин Хан налази се у Гаџином Хану у згради општине , у приземљу у канцеларији број 7.
Радно време: сваког радног дана сем среде од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Гркиња

Адреса: Гркиња бб, 18240 Гркиња,
Телефон: 018/860-026
Факс: нема
е-пошта: grkinja@gadzinhan.rs
матичар:Зоран Стојиљковић

Месна канцеларија Гркиња обухвата насељена места Гркиња и Горње Власе.
Седиште месне канцеларије Гркиња налази се у селу Гркиња.
Радно време: уторком од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Горњи Барбеш

Адреса: Горњи Барбеш бб, 18241 Горњи Барбеш,
Телефон: 018/4868-320
Факс: нема
е-пошта: gornjibarbes@gadzinhan.rs
матичар: Зоран Стојиљковић

Месна канцеларије Горњи Барбеш обухвата  насељена места Горњи Барбеш, Доњи Барбеш и Виландрица.
Седиште месне канцеларије Горњи Барбеш налази се у селу Горњи Барбеш.
Радно време: средом и петком од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Топоница

Адреса: Топоница бб, 18244 Топоница,
Телефон: 018/819-199
Факс: нема
е-пошта: toponica@gadzinhan.rs
матичар: Зоран Стојиљковић

Месна канцеларија Топоница обухвата  насељена места Топоница, Дукат и Ново Село.
Седиште месне канцеларије Топоница налази се у селу Топоница.
Радно време: понедељком и четвртком од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Доњи Душник

Адреса: Доњи Душник бб, 18242 Доњи Душник,
Телефон: 018/867-390
Факс: нема
е-пошта: donjidusnik@gadzinhan.rs
матичар:Сузана Савић

Месна канцеларија Доњи Душник обухвата  насељена места  Доњи Душник, Горњи Душник, Краставче, Миљковац, Гаре, Доње Драговље, Сопотница, Калетинац и Овсињинац.
Седиште месне канцеларије Доњи Душник налази се у згради Туристичког центра у Доњем Душнику.
Радно време: средом од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Личје

Адреса: Личје бб, 18245 Лички Ханови,
Телефон: 018/865-200
Факс: нема
е-пошта: licje@gadzinhan.rs
матичар: Стамен Ранђеловић

Месна канцеларија Личје обухвата  насељена места Личје, Шебет, Велики Вртоп, Мали Вртоп, Горње  Драговље и Семче.
Седиште месне канцеларије Личје налази се у селу Личју.
Радно време: понедељком, средом од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Равна Дубрава

Адреса: Равна Дубрава бб, 18246 Равна Дубрава,
Телефон: 018/866-219
Факс: нема
е-пошта: ravnadubrava@gadzinhan.rs
матичар: Стамен Ранђеловић

Матично подручје месне канцеларије Равна Дубрава обухвата насељено место Равна Дубрава.
Месна канцеларије Равна Дубрава обухвата насељено место Равна Дубрава.
Радно време: четвртком од 07 до 15 сати.

Месна канцеларија Велики Крчимир

Адреса: Велики Крчимир бб, 18246 Велики Крчимир,
Телефон: 018/617-257
Факс: нема
е-пошта: velikikrcimir@gadzinhan.rs
матичар:Стамен Ранђеловић

Месне канцеларија Велики Крчимир обухвата насељена места  Велики Крчимир и Мали Крчимир.
Месна канцеларија Велики Крчимир налази се у селу Великом Крчимиру.
Радно време: уторком и петком од 07 до 15 сати.

Матичари у Месним  канцеларијама обављају  послове из надлежности Општинске управе који се односе на лична стања грађана: вођење матичних књига ( упис, промене и исправке података), издавање извода и уверења из матичних књига, вођење евиденција о држављанству, састављање смртовница, попис и процену заоставштине, оверу рукописа, преписа и потписа  и друге послове  у складу са законом.