Дејан Игњатовић, заменик председника општине

Дејан Игњатовић рођен је 15.октобра 1972. године  у Доњем Душнику. По занимању је грађевински техничар. До сада је обављао функцију Председника Скупштине, заменика председника Скупштине и заменика председника општине Гаџин Хан. Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности Заменика председника општине:

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.