Милица Станковић, Заменик председника општине

Рођена је 23. августа 1979. године у Нишу. Завршила је средњу трговачку школу у Нишу 1997. године. Похађала је наставу руског и енглеског језика и поседује средње познавање оба. Од 1998. до 2004. године обављала административне послове и послове трговца у Д.О.О. „Заплањка“ Гаџин Хан, а од 2004. године до данас успешно води приватно предузеће за откуп воћа ПТР „Каћа и Стефи“ у Мариној Кутини. Удата је и има двоје деце. Са породицом живи у Мариној Кутини.

Надлежности Заменика председника општине:

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.