Новости и обавештења

Побољшање услова живота рома и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију

Општина Гаџин Хан потписала је уговор о сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијиом из Новог Сада за спровођење пројекта „Побољшање услова живота рома и других маргинализованих група, превенција ирегуларних миграција и подстицање реинтеграције повратника у Србију„. Учешће општине Гаџин Хан планирано одлуком о буџету у реализацији пројектних активности у периоду од 1. јуна до 31. децембра […]

Јавни позиви Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта расшписала је Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине гаџин хан за 2019. годину као и Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији  општине гаџин хан за […]

Кућа Драгутина Матића у власништву општине Гаџин Хан

У уторак 10. јула 2018. године закључен је уговор са наследницима о поклону Општини Гаџин Хан објекта – куће покојног Драгутина Матића. Уговор о поклону са општином Гаџин Хан потписали су наследници Зоран Матић, Слободанка Матић, Бобан Матић, Драган Матић и Живорад Матић из Нишке Бање као и Љиљана Митић из Ниша. Овим уговором Општина […]

Јавни позив за доделу помоћи интерно расељеним лицима

Предмет јавног позива за доделу помоћи интерно расељеним лицима је решавање стамбених потреба интерно расељених лица доделом пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији општине Гаџин Хан . Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског […]

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Општинскa управa општине Гаџин Хан оглашавa интерни конкурс за попуњавање радних места у општинској управи општине Гаџин Хан. Радна места која се попуњавају: – Биротехничар – 1 извршиоц – Кафекуварица – 1 извршиоц Интерни конкурс можете презети на следећем линку ИНТЕРНИ КОНКУРС