Новости и обавештења

Обавештење о сечи растиња

Обавештавају се власници и корисници непокретности на територији општине Гаџин Хан, чије се парцеле налазе у заштитном појасу далековода 110 KV, односно у близини и испод фазних проводника ДВ 1278 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 – ТС НИШ 2: 1. да ће Aкционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд – Јединица одржавања ВНВ подручја преносног система Ниш, отпочети са […]

Одржана јавна расправа о нацрту Стратегија

У  складу са законском обавезом и јавним позивом од 28. јануара 2020. године, у сали Скупштине општине Гаџин Хан, дана 03.02.2020. године одржана је јавна расправа о нацрту Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године у 12:00 часова, јавна расправа о нацрту Стратегије за развој МСПП (малих и средњих предузећа и предузетника) oпштине […]

XIV Традиционални сабор ловаца „Заплање 2020“

У недељу 16. фебруара 2020. године у организацији Ловачког удружења „Заплање“ а под покровитељством Општине Гаџин Хан и Туристичке организације општине Гаџин Хан биће одржан XIV традиционални сабор ловаца „Заплање 2020“. Програмом сабора предвиђено је окупљање ловаца у центру Доњег Душника у јутарњим часовима од 6,00 до 7,00. У 7,15 сати је свечано отварање, 7,30 […]

Излагање Студије о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“

Излаже се Студија о процени утицаја на животну средину радио базне станице мобилне телефоније „Доњи Душник 2“ на јавни увид. Увид у Студију је могуће извршити радним данима у времену од 10 до 14 часова у просторијама Општинске управе општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, у канцеларији бр. 8, у року од 20 дана од […]

Јавна расправа о нацрту Стратегијa

У току је израда Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године. Јавна расправа о нацрту Стратегије за младе општине Гаџин Хан за период 2019-2024. године одржаће се у понедељак 03. фебруара 2020. године са почетком у 12 часова у Скупштинској сали општине Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, 18240 Гаџин Хан. Позивају се […]