Новости и обавештења

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА СА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 10 Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,  68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37. став .1 Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 9. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно […]

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГАЏИН ХАН

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017, 111/2017 и 18/2019) и члана чл. 1 Одлуке о одређивању […]

ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Расписује се ДРУГИ ЈАВНИ КОНКУРС за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројекта удружења која делују на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину. Комплетан јавни оглас можете преузети на следећем линку Јавни конкурс 2 Образац пријаве са пратећом документацијом можете преузети на следећем линку ОБРАЗАЦ

7. Национална изложба паса свих раса Ц.А.Ц. Гаџин Хан

У суботу 13. априла 2019. године у Гаџином Хану биће одржана 7. Национална изложба паса свих раса Ц.А.Ц. у организацији Кинолошког удружења „Заплање“ из Гаџиног Хана а по одобрењу Кинолошког савеза Србије. Сваки пас се појединачно пријављује и мора бити своина излагача. Уписнина за сваког пса износи 1200,00 динара, а за сваког наредног пса истог […]