Новости и обавештења

Јавна расправа о нацрту првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину

У уторак 25. маја 2021. године са почетком у 10 часова у сали Скупштине општине Гаџин Хан биће одржана јавна расправа о нацрту Одлуке првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2021. годину. Нацрт одлуке првог ребаланса буџета општине Гаџин Хан и образложење истог можете преузети на следећим линковима

Јавни конкурс за доделу буџетских средстава за финансиранје и суфинансиранје програма и пројекта Удружења грађана, Цркава и верских заједница за 2021. годину

Комисија за расподелу средстава  удружењима грађана,црквама и верским организацијама Општинске  управе Гаџин Хан, на основу Члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони), Одлуке о буџету општине Гаџин Хан за 2021.годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 112/18), Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројекта која реализују удружења грађана […]

Заказана осма седница Скупштине општине Гаџин Хан

За четвртак 29. април 2021. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је осма седница Скупштине општине Гаџин Хан. Д н е в н и  р е д: 1.Разматрање и доношење Локалног акционог плана запошљавања за општину Гаџин Хан за 2021.-годину (2021-2023); 2.Разматрање и доношење Одлуке о […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 79. ,101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон 21), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/16) и […]

Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Гаџин хан

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и на основу Закључка штаба за […]