Адреса: Милоша Обилића бб
Телефон: 018/850-112,018/851-100
Факс: 018/851-100
е-пошта: info@gadzinhan.rs

КОНТАКТ ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Редни број Име и презиме/назив
руковаоца односно обрађивача
Адреса/седиште руковаоца
односно обрађивача
Име и презиме лица
за заштиту података
Адреса лица за заштиту података Имејл лица за заштиту података Број телефона лица за заштиту података
Општинска управа општине Гаџин Хан Милоша Обилића, бб 18240 Гаџин Хан Мирјана Петровић Романијска 2/43  Ниш jn.gadzinhan@gmail.com 062/ 776250

Мапа Општине