Центар за социјални рад Гаџин Хан

Директор
Зоран Тодоровић
gadzinhan.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад основан је 25.04.1990. одлуком Скупштине општине Гаџин Хан.
Установа је социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите.
Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично правна-заштита, а регулисана је Законом о социјалној заштити , Породичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Законом о финансијској подршци породици са децом и Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Гаџин Хан.
Поступак за остваривање права грађана Центар води по одредбама Закона о општем управном поступку. Основни облици заштите који се пружају корисницима су: усвојење, старатељство, смештај у установу социјалне заштите или у другу породицу, додатак за помоћ и негу другог лица, новцана социјална помоћ, помоћ за оспособљавање за рад , као и помоћ у кући, дневни боравак, предах смештај, једнократне новцане помоћи, социјално становање у заштићеним условима, накнаде трошкова превоза и друге услуге и права у социјалној застити.
У свом саставу има десеторо запослених.

Управни одбор Центра за социјални рад броји пет чланова од којих су три члана делегирани од стране Скупштине општине Гаџин Хан, а два од стране запослених.

1. Милан Ивковић – председник
2. Братислав Станковић – члан
3. Радован Марјановић – члан
4. – представник запослених
5. – представник запослених

Надзорни одбор Центра за социјални рад броји три члана од којих су два члана делегирани од стране Скупштине општине Гаџин Хан, а један од стране запослених.

1. Николета Цветановић – председник
2. Марјана Цветковић – члан
3. – представник запослених

Адреса: Милоша Обилића бб
Телефон: 018/850-050
Факс: 018/850-050
е-пошта: gadzinhan.csr@minrzs.gov.rs

Матични број 07396805
Рег. Број 6126605666
ПИБ100707283