Пројекти финансирани из донација

Програм донације Назив пројекта Вредност пројекта
 Evropski-PROGRES Пројекат “ Биљем до самозапошљавања „ 2.041.000,00 РСД
Стварање предуслова за нове инвестиције у општини Гаџин Хан кроз израду плана детаљне регулације 12.600 EUR
Унапређење функционисања ЛПА и наплате пореза у општини Гаџин Хан 8.880,00 EUR
Израда главног пројекта за побољшање енергетске ефикасности зграде општине Гаџин Хан 11.390,00 EUR
 IPA BS Пројекат „ЗА БОЉИ ЖИВОТ“ – изградња деонице пута Чагровац-Дуга Пољана
 exchange3 Одрживо управљање отпадом у
Општини Гаџин Хан
244.790,00 EUR
 ledib Израда стратегије развоја пољопривреде Општине Гаџин Хан
Израда стратегије одрживог развоја Општине Гаџин Хан
 Undp Изградња локалног водовода ромске заједнице у Доњем Драговљу  15.000,00 EUR
 norway Подршка локалним заједницама у побољшању социјалног укључивања  40.000,00 EUR
 help Смањење сиромаштва у
Општини Гаџин Хан
 340.000,00 EUR
 irc Изградња црпне станице и система снабдевања водом у колективном центру за избеглице и расељена лица у Горњем Барбешу 110.000,00 EUR
 Chf Изградња зелене пијаце у Гаџином Хану  35.000,00 EUR
 GTZ Унапређење квалитета водовода изградњом 23 хлоринаторских станица на територији општине Гаџин Хан 16.000,00 EUR
Набавка 50 контејнера

 

20.000,00 EUR
 ear Изградња канализационе мреже у Гаџином Хану  30.000,00 EUR
Реконструкција школе у
Доњем Душнику
 25.000,00 EUR