Израду планова детаљне регулације финансира Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.

progres logo