ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о набавкама

Јавне набавке у 2020. години

ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ
Измена конкурсне документације ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ
ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ -2. ИЗМЕНА
Одговори на постављена питања ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА АМБУЛАНТЕ СА МЕСНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У ВЕЛИКОМ КРЧИМИРУ

ЈН-Одржавање софтвера ЛПА

Јавна набавка угоститељских услуга
Набавка угоститељских услуга-одлука о додели уговора
Угоститељске услуге-Обавештење о закљученом уговору партија 1
Угоститељске услуге-обавештење о закљученом уговору-партија3
Угоститељске услуге-Обавештење о закљученом уговору партија 2