ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о набавкама

Јавне набавке у 2017. години

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан

Јавна набавка горива по партијама

Јавни позив за подношење понуда за пружање услуга у социјалној заштити на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници
Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке број 1.3.1. “грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници

Јавна набавка у отвореном поступку добара – електрична енергија
Конкурсна документација јавне набавке добара електричне енергије
Одлука о додели уговора јавне набавке – електрична енергија

Oглас о спровођењу отвореног поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова на ревитализацији пољских путева у општини Гаџин Хан
Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова на ревитализацији пољских путева у општини Гаџин Хан

Јавна набавка угоститељских услуга – поновљени поступак за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за пратију 3

Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину

Јавна набавка угоститељских услуга
Одлука о додели уговора у поступку ЈН угоститељских услуга за партије 1 и 2
Одлука о обустави поступка ЈН угоститељских услуга за партију 3
Обавештење о обустави поступка јавне набавке угоститељских услуга за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за партију 2
Одлука о додели уговора у поновљеном поступку јавне набавке угоститељских услуга за партију 3

Јавна набавка мале вредности – набавка угља

Одлука о додели уговора у поступкунабавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља за потребе општине Гаџин Хан

Јавне набавке у периоду од 2014. до 2016. године