ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Правилник о набавкама

Јавне набавке у 2018. години

Јавна набавка угостителјских услуга

Јавна набавка одржавања софтвера ЛПА
Oдлука о додели говора-Јавна набавка одржавања софтвера ЛПА

ЈН Радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику
Одговори на постављена питања ЈН Радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Доњем Душнику
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ЈН РЕКОНСТРИКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-ЈН РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВИТКО И СВЕТА“ У ДОЊЕМ ДУШНИКУ

Јавна набавка – Уређење трга Драгутина Матића
Допуна конкурсне документације јн – уређење Трга Драгутина Матића
Одговори на постављена питања јн – уређење Трга Драгутина Матића

Јавна набавка контејнера
Обавештење о продужењу рока јавне набавке контејнера
Измена конкурсне документације јавне набавке контејнера
Одлука о додели уговора јавне набавке контејнера
Обавештење о закључењу уговора јавне набавке контејнера

JН-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ намењен побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора јавне набавке грађевинског материјала
Oбавештење о закљученом уговору јавне набавке грађевинског материјала

ЈН-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ намењен побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка – Уређење трга Драгутина Матића
Додатне информације за ЈН уређење трга Драгутина Матића
Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђаћа
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке „Уређење трга Драгутина Матића“

ЈН НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТОПОНИЦИ
Oдлука о додели уговора јавне набавке надзора над извођењем радова на изградњи фискултурне сале у Топоници
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке надзора наизградњи фискултурне сале у Топоници

Јавна набавка аутомобила за потребе Општине Гаџин Хан
Одлука о додели уговора јавне набавке аутомобила за потребе Општине Гаџин Хан
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке аутомобила за потребе Општине Гаџин Хан

Јавна набавка горива по партијама
Одлука о додели уговора јавне набавке горива
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке горива за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке горива за партију 2

Јавна набавка – Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан
Одлука о додели уговора- JН Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан
Обавештењe о закљученoм уговору-JН Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан – партија 1
Обавештењe о закљученoм уговору-JН Измена и допуна Просторног плана Општине Гаџин Хан и Плана Генералне регулације насеља Гаџин Хан – партија 2

Јавна набавка електричне енергије
Одлука о додњли уговора јавне набавке електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке електричне енергије за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке електричне енергије за партију 2

Јавна набавка угља
Одлука о додели уговора јавне набавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља

Јавна набавка угоститељских услуга
Одлука о додели уговора јавне набавке угостителјских услуга
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – партија 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – партија 2
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга – партија 3

Јавне набавке у 2017. години

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2018. годину

Јавна набавка „Уређење корита река и потока“
Измена конкурсне документације-Јавна набавка „Уређење корита река и потока“
Одлука о додели уговора-Јавна набавка „Уређење корита река и потока“
Обавештење о закљученом уговору-Јавна набавка „Уређење корита река и потока“

Јавна набавка услуге одржавања софтвера ЛПА – преговарачки поступак

Јавна набавка – Вршење стручног надзора над извођењем радoва на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017. години
Одлука о додели уговора јавне набавке – вршење стручног надзора над извођењем радoва на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години
Обавештење о закљученом уговору-Вршење стручног надзора над извођењем радoва на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017. години

Јавна набавка “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”
Измена конкурсне документације ЈН “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”
Одлука о додели уговора јавне набавка “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”
Обавештење о закљученом уговору јавне набавка “Радови на ревитализацији пољских путева на подручју Општине Гаџин Хан у 2017.години”

Јавна набавка мале вредности вршења стручног надзора „Рехабилитација пута Гаџин Хан – Дуга Пољана – Доњи Душник“
Одлука о додели уговора ЈН -ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА „Рехабилитацији пута Гаџин Хан-Дуга Пољана“
Обавештење о закљученом уговору јавна набавка – Рехабилитација пута Гаџин Хан-Дуга Пољана-Доњи Душник

Јавна набавка мале вредности – контејнери за отпад 1,1м3
одлука о додели уговора јавне набавке – контејнери за отпад
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке контејнери за отпад

Јавна набавка – Рехабилитација пута Гаџин Хан-Дуга Пољана-Доњи Душник
Одлука о додели уговора-Јавна набавка „Рехабилитација пута Гаџин Хан-Дуга Пољана-Доњи Душник“

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан

Поновљени јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан

Jавнa набавкa мале вредности – вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радовa на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници
Oдлука о додели уговора јавнe набавкe услуге – вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке вршење стручног надзора над извођењем грађевинских радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници

Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Гаџин Хан
Обавештење по јавном позиву банкама за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Гаџин Хан

Јавна набавка горива по партијама
Одлука о додели уговора јавне набавке горива по партијама

Јавни позив за подношење понуда за пружање услуга у социјалној заштити на територији општине Гаџин Хан

Јавна набавка радова на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Топоници
Oдлукa о додели уговора у поступку јавне набавке број 1.3.1. “грађевински радови на реконструкцији и енергетској санацији објекта основне школе у Tопоници
Обавештенје о закљученом уговору јавне набавке радова на енергетској санацији објекта основне школе у топоници

Јавна набавка у отвореном поступку добара – електрична енергија
Конкурсна документација јавне набавке добара електричне енергије
Одлука о додели уговора јавне набавке – електрична енергија

Oглас о спровођењу отвореног поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп пословног простора

Одлука о обустави поступка јавне набавке радова на ревитализацији пољских путева у општини Гаџин Хан
Обавештење о обустави поступка јавне набавке радова на ревитализацији пољских путева у општини Гаџин Хан

Јавна набавка угоститељских услуга – поновљени поступак за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за пратију 3

Јавни позив за финансирање годишњих и посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2017. годину

Јавна набавка угоститељских услуга
Одлука о додели уговора у поступку ЈН угоститељских услуга за партије 1 и 2
Одлука о обустави поступка ЈН угоститељских услуга за партију 3
Обавештење о обустави поступка јавне набавке угоститељских услуга за партију 3
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за партију 1
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угоститељских услуга за партију 2
Одлука о додели уговора у поновљеном поступку јавне набавке угоститељских услуга за партију 3

Јавна набавка мале вредности – набавка угља

Одлука о додели уговора у поступкунабавке угља
Обавештење о закљученом уговору јавне набавке угља за потребе општине Гаџин Хан

Јавне набавке у периоду од 2014. до 2016. године