Издати локацијски услови, грађевинске и употребне дозволе

Локацијски услови

Ред.
бр.
Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
14. Општина
Гаџин Хан
353-797/16-IV/02 15.12.2016 1760/2 Гаџин Хан резервоар ПП заштите
13. Општина
Гаџин Хан
353-797/16-IV/02 27.09.2016 6190/3 Гаџин Хан пешачки мост
12. Општина
Гаџин Хан
353-495/16-IV/02 25.05.2016 3983/1, 3983/2 Гаџин Хан трг
11. Општина
Гаџин Хан
353-334/16-IV/02 04.04.2016 3983/1, 3983/2 Гаџин Хан пословни објекат
10. Општина
Гаџин Хан
353-215/16-IV/02 11.03.2016 3983/1 Гаџин Хан пословни објекат
9. Општина
Гаџин Хан
353-744/15-IV/02 18.12.2015 1760/2 Топоница пословни објекат
8. Општина
Гаџин Хан
353-754/15-IV/02 18.12.2015 1247 Доњи Душник базен за купање
7. Општина
Гаџин Хан
353-699/15-IV/02 03.12.2015 1247 Доњи Душник санитарни чвор
6. Срђан Милошевић Липовица 353-625/15-IV/02 20.10.2015 3094/3, 3145 Топоница шарански рибњак
5. Јотел Ниш 353-338/15-IV/02 21.09.2015 / Гркиња -Тасковићи инфраструктурни (Кабловска тв)
4. МД Траде Милан Ђорђевић ДОО Ниш ул. Жарка Ђурића 129 18000 Ниш 353-441/15-IV/02 5173/10 Гаџин Хан пословни објекат
3. Вестеда ДОО Ниш ул. Нардних Хероја 20/4 18000 Ниш 353-406/15-IV/02 31.07.2015 6190/4, 2895, 2896, 2899, 2900, 2901/1, 2901/2, 2901/3 и 2897/2 Гаџин Хан пословни објекат
2. „БЕННИ ПЛУС“ ДОО Нишка Бања 353-366/15-IV/02 06.07.2015 3915/1, 3915/2, 3921, 3922 Гаџин Хан пословни објекат
1. Станковић Властимир ул. Војводе Танкосића I бр.8 351-47/15-IV/02 03.03.2015 3030/7 3030/8 Марина Кутина Армирани бетонски зид /

 

Грађевинске дозволе

Ред.
бр.

Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
5. Општина
Гаџин Хан
351-265/16-IV/02 14.07.2016 Гаџин Хан трг
4. Општина
Гаџин Хан
351-128/16-IV/02 17.03.2016 3983/1 Гаџин Хан пословни
3. Општина
Гаџин Хан
351-490/15-IV/02 05.01.2016 1247 Доњи Душник базен за купање
2. Општина
Гаџин Хан
351-489/15-IV/02 05.01.2016 1760/2 Топоница пословни објекат
1 Срђан Милошевић, Липовица 351-451/15-IV/02 14.12.2015 3094/3,3145 Топоница шарански рибњак

Употребне дозволе

Ред.
бр.
Инвеститор Лок. усл. – закљ. Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
2. Општина
Гаџин Хан
351-189до199 /15-IV/02 14.05.2015 1400/6, 1400/7, 1400/8, 1400/9, 1400/10, 1400/11, 1400/12, 1400/13, 1400/14, 1400/15 Горњи Барбеш стамбени објекат
Датум објаве 05.03.2015. године
1. Општина
Гаџин Хан
351-199/15-IV/02 04.03.2015 1400/15 Горњи Барбеш Стамбени објекат

Решење у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи

Ред.
бр.
Инвеститор Број решења Издата КП бр. К.О. Кл. бр. Кат
6. Општина Гаџин Хан
351-56/17-IV/02 14.02.2017 1760/2 Топоница
енергетска санација
5. ПУ „Прва радост“ Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 21.12.2016 4001/5 Гаџин Хан
енергетска санација
4. Општина Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 21.12.2016 1760/2 Топоница резервоар ПП заштите
3. Општина Гаџин Хан
351-228/16-IV/02 09.08.2016 1760/2 Топоница пословни
2. Љубисав Ранчић, Топоница 351-133/16-IV/02 23.03.2016 2240/2 Топоница економски
1. Вукадин Ранчић, Топоница 351-119/16-IV/02 16.03.2016 2240/2 Топоница економски

Преглед озакоњених објеката

Ред.
бр.
Инвеститор Број решења Датум издавања
50. Угрин Стефановић, Гркиња 351-103/16-IV/02 21.03.2017.године
49. Радмила Здравковић и Никола Здравковић, Ниш бул.Немањића 7/39 351-508/16-IV/02 20.03.2017.године
48. Слободанка Ђорђевић, Ниш Византијски булевар бр.6/57 356-312/16-IV/02 15.03.2017.године
47. Миодраг Стојиљковић, Ниш ул.Љубомира Николића бр.140/7 351-510/16-IV/02 13.03.2017.године
46. Никола Благојевић, Ниш ул.Народних Хероја бр.16/4 351-100/16-IV/02 08.03.2017.године
45. Гордана Ванкмилер, Ниш ул.Љубомира Николића бр.12 351-505/16-IV/02 07.03.2017.године
44. Часлав Илић из Равне Дубраве 351-5/17- IV /02 02.02.2017.године
43. Драган Младеновић из Семча 351-99/16- IV /02 09.02.2017.године
42. Миле Томић из Ниша, ул.Билећка бр.10 351-302/16- IV /02 09.02.2017.године
41. Дејан Ђорђевић из Гркиње 351-145/16- IV /02 14.02.2017.године
40. Славица Ђорђевић из Ниша, Византијски булевар бр.38/24 351-355/16- IV /02 08.02.2017.године
39. Милисав Ристић из Тасковића, Негосава Ристић из Ниша, ул.Матије Губца бр.8 351-311/16-IV/02 01.02.2017.године
38. Златка Динић, Ивана Динић Живановић и Драгана Динуловић, Ниш, Зеленгорска 7 351-274/16-IV/02 01.02.2017.године
37. Дејан Јовановић Гаџин Хан 351-81/16-IV/02 26.01.2017.године
36. Славиша Алексић Марина Кутина 351-105/16-IV/02 18.01.2017.године
35. Љубиша Гроздановић Мали Вртоп 351-93/16-IV/02 10.01.2017.године
34. Љубиша Милојковић Чагровац 351-89/16-IV/02 06.12.2016.године
33. Дарко Стојановић ул.Светосавска бр.18/7 Ниш 351-31/16-IV/02 29.12.2016.године
32. Мирослав Вељковић н.Никола Тесла, ул.Мирослава Пулетића бр.7 Ниш 351-124/16-IV/02 28.12.2016.године
31. Видица Стаменковић ул.Сомборска бр.33/15 Ниш 351-94/16-IV/02 22.12.2016.године
30. Мирослав Ђурић, Равна Дубрава 351-104/16-IV/02 19.12.2016.године
29. Ивица Гроздановић ул.Лоле Рибара бр.1/3 Ниш 351-156/16-IV/02 19.12.2016.године
28. Савета Милошевић ул.Невесињска бр.9 Ниш 351-34/16-IV/02 07.12.2016.године
27. Слободан Јовановић, Гаџин Хан 351-185/16-IV/02 10.11.2016.године
26. Гроздана Ристић Ниш, ул.Народних Хероја 68/15 351-50/14-IV/02 02.11.2016.године
25. Мирослава Жерјул,  Ниш, ул.Љубе Ненадовића 55 351-164/16-IV/02 14.10.2016.године
24. Добринка Илић Ниш, ул.Бранка Крсмановића 8/43 351-61/14-IV/02 22.09.2016.године
23. Сузана Ђокић, Гаџин Хан 351-10/14-IV/02 17.10.2016.године
22. Синиша Јованчић, Гркиња 351-190/16-IV/02 07.10.2016.године
21. Властимир Маринковић, Семче 351-3/16-IV/02 04.08.2016.године
20. Ивана Милошевић Димитријевић,

Ниш, ул.Народних Хероја 64/12

351-85/16-IV/02 01.08.2016.године
19. Славко Поповић, Сопотница 351-51/14-IV/02 10.08.2016.године
18. Дивна Марковић, Гаџин Хан 351-125/16-IV/02 01.08.2016.године
17. .„Вестеда“ Гаџин Хан, ул.Милоша Обилића бб 351-88/16-IV/02 25.07.2016.године
16. Дејан Ђокић, Византијски булевар 30/2, Ниш 351-25/14-IV/02 20.07.2016.године
15. Евица Спасојевић , ул. Гочка 45, Београд 351-24/14/02 20.07.2016.године
14. Љубиша Ђокић, ул. Зеке Буљубаше 6, Ниш   351-23/14-IV/02 20.07.2016.године
13. Обрад Јовановић, ул. Чарнојевићева 6/7, Ниш 351-71/16-IV/02 05.07.2016.године
12. Синиша Младеновић, ул. Ђорђа Крстића 18, Ниш 351-654/13-IV/02 05.07.2016.године
11. Јовица Спасић, ул. Првомајска 1/24, Ниш
Душица Спасић,
351-103/14-IV/02 11.07.2016.године
10. Горан Визингер, ул. Књажевачка 147/10, Ниш 351-66/14-IV/02 15.07.2016.године
9. Александар Андрић, ул. Бранка Крсмановића 3/39, Ниш 351-67/14-IV/02 15.07.2016.године
8. Станоје Стојиљковић, ул. Ужичка 18, Ниш 351-39/16-IV/02 26.05.2016.године
7. Гордана Златковић, ул. Јужноморавских бригада 7, Ниш
351-56/16-IV/02 12.05.2016.године
6. Љубиша Лазаревић, ул. Врањанска 16, Ниш 351-86/14-IV/02 24.04.2016.године
5. Смиљка Милошевић, Марина Кутина 351-53/16-IV/02 26.04.2016.године
4. Олга Милошевић, ул. Пантелејска 69, Ниш
351-29/14-IV/02 26.04.2016.године
3. Владан Митић, ул. Светог Николе 59/4, Гаџин Хан 351-35/16-IV/02 25.03.2016.године
2. Часлав Ђорђевић , ул. Милорада Миљевића 4, Ниш 351-403/10-IV/02 18.03.2016.године
1. Нена Филиповић, ул. Бранка Миљковића 26, Гаџин Хан 351-18/14-IV/02 09.03.2016.године