ОСНОВНА ШКОЛА „ВИТКО И СВЕТА“

Директор школе
Драган Ранчић
osvitkoisveta@open.telekom.rs

Основна школа “Витко и Света“ настала 1984.године интеграцијом школа “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану и “Света Шарковић“ у Личју,налази се на територији Заплања, општина Гаџин Хан, место Гаџин Хан, округ Нишавски.

Skole

До 1970.године у општини Гаџин Хан постојало је пет осморазредних школа,и то : Основна школа “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану, Основна школа “Доситеј Обрадовић“ у Горњем Барбешу, Основна школа “Света Шарковић“ у Доњем Душнику, Основна школа “Светозар Марковић“ у Личју, Основна школа “Вук Караџић“ у Великом Крчимиру. Године 1970. извршена је интеграција ових пет школа у две нове: Основну школу “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану (Гаџин Хан и Горњи Барбеш) i Основну школу “Света Шарковић“ у Личју (Личје, Д.Душник, В.Крчимир).

Због смањења броја ученика, постојеће две школе интегрисане су у јединствену, која Одлуком о мрежи јавних основних школа на територији општине Гаџин Хан из 2019. године у свом саставу има још пет осморазредне школске јединице (Гаџин Хан, Горњи Барбеш, Доњи Душник, Личје, Топоница), и још десет четвороразредних (Тасковићи, Марина Кутина, Гркиња, Сопотница , Доње Драговље, Горње Драговље, Мали Вртоп, Мали Крчимир, Велики Крчимир, Дукат), која као таква и данас егзистира.

Школски одбор Основне школе „Витко И Света“ броји девет чланова од којих су по три члана делегирани од стране Скупштине општине Гаџин Хан, запослених у школи и из редова родитеља ученика. Председник Управног одбора изабран је на конститутивној седници Школског одбора.

– представници Савета родитеља
1. Драгољуб Цветановић ,
2. Душан Игњатовић
3. Игор Милошевић

-представници запослених
1. Ивица Станковић
2. Драгана Стоињковић,
3. Горица Станојковић,

-представници локалне самоуправе
1. Срђан Јовановић, из Гаџиног Хана,
2. Светислав Стојановић из Доњег Барбеша,
3. Бојан Живковић из Горњег Барбеша.