ОСНОВНА ШКОЛА „ВИТКО И СВЕТА“

 

Директор школе
Драган Ранчић
osvitkoisveta@open.telekom.rs

Основна школа “Витко и Света“ настала 1984.године интеграцијом школа “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану и “Света Шарковић“ у Личју,налази се на територији Заплања, општина Гаџин Хан, место Гаџин Хан, округ Нишавски.

Skole

До 1970.године у општини Гаџин Хан постојало је пет осморазредних школа,и то : Основна школа “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану, Основна школа “Доситеј Обрадовић“ у Горњем Барбешу, Основна школа “Света Шарковић“ у Доњем Душнику, Основна школа “Светозар Марковић“ у Личју, Основна школа “Вук Караџић“ у Великом Крчимиру. Године 1970. извршена је интеграција ових пет школа у две нове: Основну школу “Витко Раденковић“ у Гаџином Хану (Гаџин Хан и Горњи Барбеш) i Основну школу “Света Шарковић“ у Личју (Личје, Д.Душник, В.Крчимир).

Због смањења броја ученика, постојеће две школе интегрисане су у јединствену, која у свом саставу има још четири осморазредне школске јединице (Горњи Барбеш, Доњи Душник, Личје, Велики Крчимир), и још четрнаест четвороразредних (Тасковићи, Марина Кутина, Гркиња, Заплањска Топоница, Дукат, Доње Драговље, Равна Дубрава, Мали Крчимир, Семче, Велики Вртоп), која као таква и данас егзистира.1993.године број осморазредних школских јединица повећан је за још једну. У Заплањској Топоници изграђена је нова школа за ученике од I-VIII разреда. Број четвороразредних школских јединица такође је повећан за једну и то у Малом Вртопу, за ученике од I-IV разреда.

Школски одбор Основне школе „Витко И Света“ броји девет чланова од којих су по три члана делегирани од стране Скупштине општине Гаџин Хан, запослених у школи и из редова родитеља ученика. Председник Управног одбора изабран је на конститутивној седници Школског одбора.

– представници Савета родитеља
1. Бојан Станковић из Личја,
2. Бојан Миленковић из Гаџиног Хана
3. Иван Ђорђевић из Горњег Барбеша

-представници запослених
1. Хајнал Холод, наставник разредне наставе,
2. Марија Ранђеловић, наставник историје,
3. Драган Живковић, наставник техничког и информатичког образовања,

-представници локалне самоуправе
1. Срђан Јовановић, из Гаџиног Хана,
2. Света Стојановић из Доњег Барбеша,
3. Ивица Петровић из Гркиње.