Туристичка организација општине Гаџин Хан

RancicDragoslav

Директор
Драгослав Ранчић
turisticka@gadzinhan.rs

Туристичка организација настала је Одлуком Скупштине општине априла 2008. године
Основна делатност Туристичке организације Гаџин Хан је на промоцији и маркетингу туристичког потенцијала општине, на изради програма развоја туризма, организовање туристичко информативно-пропагандне делатности, културних, спортских и других манифестација од интереса за унапређење туризма.
Делокруг рада Туристике организације обухвата и подстицање и координирање активности на развоју специфичних видова туризма као што су здравствени, рекреативни, ловни, културно манифестациони, излетнички, омладински и дечији, сеоски и спортски.
Управни одбор Туристичка организације броји пет чланова.

1. Зоран Димитријевић из Доњег Душника – председник
2. Александар Ђорђевић из Гаџиног Хана – Члан
3. Предраг Јовановић из Доњег Душника – члан
4. Зоран Марковић из Гаџиног Хана – члан
5. Марјан Марковић из Марине Кутине – заменик председника

Правилник о начину обављања послова јавних набавки Туристичке организације општине Гаџин Хан

Адреса: Милоша Обилића бб
Телефон: 018/850-112,018/851-100
Факс: 018/851-100
е-пошта: turisticka@gadzinhan.rs

LOGO TURISTISKA color