MilosMitic

Милош Митић , Општински правобранилац

Рођен је 5.јануара 1959. године. Дипломирани је правник из Великог Крчимира. Од 1. јануара 1985 године радио је у РО „Монтер“Ниш, ДП „Монтер-Металмонт“ и ДП „Монтер – Термомонт“ на пословима Секретара предузећа а касније и на месту директора за опште, правне и кадровске послове.
Ожењен је и отац двоје деце.

Надлежности Општинског правобраниоца предвиђене су Одлуком о Општинском правобранилаштву општине Гаџин Хан

Одлука о општинском јавном правобранилаштву