План детаљне регулације радне зоне „Север“ у Гаџином Хану