Новости и обавештења

Закључак о продужетку радног времена

Радно време свих објеката на територији општине Гаџин Хан ускладити са радним временом које је измењено Уредбом о мерама за сузбијању и  спречавање заразних болести COVID-19 (Службени гласник РС, бр.151 од 15.децембра 2020, 152 од 18.децембра 2020, 153 од 21.децембра 2020) и то: У периоду почев од 21. децембра 2020. године закључно са 25. децембром 2020. […]

Заказана шеста седница Скупштине општине Гаџин Хан

За уторак 29. децембар 2020. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је шеста седница Скупштине општине Гаџин Хан. Д н е в н и  р е д : 1. Разматрање и доношење Решења о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан за […]

Заказана пета седница Скупштине општине

За петак 18. децембар 2020.године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану, заказана је пета седница Скупштине општине Гаџин Хан. Д н е в н и  р е д : 1.Разматрање и доношење Одлуке о буџету општине Гаџин Хан  за 2021.годину; 2.Разматрање и доношење Одлуке о накнадама за коришћење […]

Закључак о скраћеном радном времену

Општинско веће општине Гаџин Хан на основу нормативних акта и препорука Штаба за ванредне ситуације на својој осмој седници одржаној 04. децембра 2020. године донело је Закључак о скраћеном радном времену на територији општине Гаџин Хан. Овај закључак можете преузети на следећем линку ПРЕУЗМИ

Почетак израде Локалног акционог плана за запошљавање

Општинско веће општине Гаџин Хан је на својој десетој седници, одржаној дана 02.12.2020. године, донело Решење о формирању Радне групе за израду Локалног акционог плана за запошљавање и приступању израде Локалног акционог плана за запошљавање. Задатак Радне групе је да прикупи све важне информације у вези израде ЛАПЗ и изради Нацрт ЛАПЗ. Задатак Радне групе […]