Новости и обавештења

НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧЦИ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 20.03.2020. године, донео је следеће НАРЕДБЕ И ЗАКЉУЧЦИ 1. Наредба да се од 21.03.2020.године ограничава рад свих угоститељских објеката на […]

У општини Гаџин Хан Штаб за ванредне ситуације донео рестриктивније мере заштите

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 20.03.2020. године, донео је следеће наредбе и закључке: 1.Наредба да се од 21.03.2020.године у потпуности забрањује рад свих угоститељских објеката […]

Закључак штаба за ванредне ситуације општине Гаџин Хан

На основу члана 11. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Гаџин Хан бр. 06-82-20/2020-II од 07.02.2020. године, Штаб за ванредне ситуације на територији општине Гаџин Хан, на ванредној седници одржаној дана 16.03.2020. године, донео је следећи ЗАКЉУЧАК 1. Издаје се наредба за потпуну забрану рада Дечијег вртића ,,Прва Радост,, Г.Хан. 2.Издаје […]

РЕШЕЊЕ О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН, РАСПИСАНИХ ЗА 26.АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службeни гласник РС“ број 129/07, 34-10-Одлука УС, 54/11 и 12/20),члана 100.Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“ бр.31/2020),Општинска изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2020.године, донела је Р […]

Презентација програма и мера активне политике запошљавања

Национална служба за запошљавање – Филијала Ниш и Општина Гаџин Хан Вас позивају да у среду 18. марта, у 12 часова, у сали Дома културе, ул. Милоша Обилића бб, присуствујете презентацији програма и мера активне политике запошљавања предвиђених програмом рада Националне службе за запошљавање за 2020. годину. Национална служба за запошљавање је 28. фебруара расписала […]