Новости и обавештења

Заказана седма седница Скупштине општине Гаџин Хан

За понедељак 29. март 2021. године, са почетком у 10 часова у Народној библиотеци „Бранко Миљковић„ у Гаџином Хану заказана је шеста седница Скупштине општине Гаџин Хан. Д н е в н и  р е д: 1.Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Гаџин Хан за воде II […]

Зимска служба ЈП Дирекције на висини задатка

Снег у марту овог пута није успео да изненади зимску службу за одржавање путева у општини Гаџин Хан. Ових дана обилне снежне падавине задесиле су подпланинска села наше општине а предузеће ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности општине Гаџин Хан својим радом у три смене успело да обезбеди да сви локални путеви у Заплањским […]

ОБАВЕШТЕЊЕ НОСИОЦИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију, односно да пандемија COVID – 19 изазвана вирусом SARS-CoV-2 и даље траје, а да је ради спречавања ширења болести, потребно избећи стварање редова при подношењу захтева за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у 2021. години, извршена је измена Правилника о начину остваривања права на основне подстицаје […]

Проглашена ванредна ситуација за целу територију општине Гаџин Хан

На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018), а на основу Закључка општинског штаба […]

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 79. ,101. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон и 95/2018-др. закон 21), члана 11. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“, бр. 95/16) и […]