Новости и обавештења

Општина Гаџин Хан потписала је споразум у области управљања имовином, локалног планирања и програмског буджетирања

Општина Гаџин Хан једна је је од 24 локалне самоуправе која је са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) у оквиру Програма Exchange 5, 12. јуна 2019. године у Београду, закључила споразум о сарадњи у областима управљања имовином, локалног планирања и програмског буџетирања. Програм „Exchange 5“ финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а […]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТКУПУ ПАРЦЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ СЕВЕР ГАЏИН ХАН

Обавештавају се заинтересовани власници парцела на локалитету радне зоне СЕВЕР ( потес од Затекса према Тасковићима) КО Гаџин Хан и КО Тасковићи да је у току откуп парцела у циљу опремања индустријске зоне Север у Гаџином Хану. Све додатне информације о откупу парцела заинтересовани власници истих парцела могу добити од  Дејана игњатовића заменика председника општине […]

Јавни конкурс Националне службе за запшошљавање и општине Гаџин Хан

Национална служба за запошљавање и општина Гаџин Хан расписали су : Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за […]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ СЛОБОДНИХ СРЕДСТАВА СА КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

На основу члана 10 Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,  68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 37. став .1 Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“ број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), члана 9. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно […]

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ГАЏИН ХАН

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017, 111/2017 и 18/2019) и члана чл. 1 Одлуке о одређивању […]