Новости и обавештења

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“ ГАЏИН ХАН

На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 81/2016 – одлука УС и 95/18), чл. 3. Уредбе о интерном конкурсу (“Сл. гласник РС“, бр. 17/16) тачке 2. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у општини Гаџин Хан за 2017. годину ( […]

Дани Заплања у Доњем Душнику

У суботу 10. и недељу 11. августа 2019. године у Доњем Душнику одржаће се традиционална манифестација Дани Заплања. Организатор манифестације je Народна библиотека „Бранко Миљковић“ Гаџин Хан, суорганизатори су Туристичка организација општине Гаџин Хан, ЈП Дирекција за изградњу и комуналне делатности и МЗ Доњи Душник док је генерални покровитељ Општина Гаџин Хан.

Јавни позив за финансирање и суфинансирање посебних програма у области спорта на територији општине Гаџин Хан за 2019. годину

У складу са чланом 137. и 138. Закона о спорту („Сл.гласник РС“, 10/16), Правилника о одобравању и  финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Гаџин Хан број 06-66-36/17-III, Правилника о категоризацији спортских организација број 06-66-37/17-III, члана 57. Статута општине Гаџин Хан („Службени гласник града Ниша“, број 63/08, 31/11 […]

Јавни позиви комисије за израду предлога програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

Комисија за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта објавила је Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Гаџин Хан за 2020. годину и Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине гаџин хан за […]