Јавни позив за организације цивилног друштва

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије објавио је позив за доделу бесповратних средстава keçiören escort bayan у оквиру јавног конкурса под називом “Подршка иновативним приступима за повећање запошљавања и запошљивости младих“.

 Јавни конкурс се спроводи у оквиру Програма „Знањем до посла“ (Е2Е) чије спровођење финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу.

Сврха овог конкурса је унапређење међусекторске сарадње – пре свега цивилног сектора са приватним сектором – по питању запошљавања и запошљивости младих.

Право учешћа у својству носилаца пројекта имају организације цивилног друштва (удружења грађана, фондације, задужбине):
•        које имају статус удружења на основу Закона о удружењима  и регистроване су код надлежног органа и
•        чија је област стручности повезана са запошљавањем и запошљивошћу младих.

Обавезно је партнерство ОЦД са приватним сектором (најмање један представник), чија улога, одговорност и допринос пројекту треба да буду јасно утврђени.  Партнерство са више од два сектора (јавни, приватни, цивилни, медији, синдикати, академске установе и истраживачки институти) је пожељно.
Организација цивилног друштва (ОЦД) може да поднесе пријаву у својству носиоца пројекта и може да учествује као један од партнера на пројекту.

Број модела подршке/Максимално трајање и буџет
Модел подршке 1 – Подршка раном развоју иновативних идеја
До 6 месеци, до 5,000 CHF

Модел подршке 2 – Подршка пилотирању/тестирању или унапређењу већ развијених иновативних решења
До 12 месеци, до 30,000 CHF

Модел подршке 3 – Подршка скалирању успешних иновативних решења
До 12 месеци, до 25,000 CHF

Рок за достављање пријава („концепт пројекта“) траје до 31. маја 2017. године.

За све нејасноће у вези са конкурсом можете се обратити Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва на е-маил адресу:a.roncevic@gov.rs.

Više informacija  o javnom pozivu i dokumentacija konkursa može se preuzeti sa sledećeg linka: http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%88%d0%ba%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd/