Обрачун пореза на имовину физичких лица

Спроведено уз финансијску подршку Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Србије преко  програма „Европски ПРОГРЕС“ у циљу реализације пројекта „Унапређење рада локалне пореске администрације„.

eprogres-logo

Површина за опорезивање (м²):

Година изградње / реконструкције:

Пореска основица:

Зона:

Укупна стопа амортизације:

Пореска стопа:

Вредност непокретности:

Износ амортизације:

Пребивалиште у објекту:

Обрачун пореза на имовину