Пореске пријаве :

• ППИ-1 (образац за имовину правних лица) – PPI-1
• Прилог 1 уз образац ППИ-1 – овде
• Подприлог уз Прилог 1  овде
• Прилог 2 уз образац ППИ-1 овде
• ППИ-2 (образац за имовину физичких лица) PPI-2
• Локална комунална такса овде

 

Захтеви:

• Захтев за издавање уверења физичком лицу – ovde
• Захтев за издавање уверења правном лицу и предузетнику – ovde

• Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза – ЗОПДП