ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН ЗА  2024. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА  НА ИМОВИНУ

ОДЛУКА О  УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ  ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2023.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији Општине Гаџин Хан

Одлука коефицијенатима за утврђивање пореза на имовину обавезника који воде пословне књиге

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Гаџин Хан

Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину

Одлука о висини стопе пореза на имовину

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији Општине Гаџин Хан

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Општине Гаџин Хан

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан

Исправка техничке грешке у Одлуци о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге у општини Гаџин Хан

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Гаџин Хан за 2018. годину

Одлукa о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Гаџин Хан

Одлука о измени одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Гаџин Хан

Одлука о локалним комуналним таксама

Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2017. годину