Обавештење Општинске управе

Обавештавају се грађани да уколико су незадовољни радом органа управе општине Гаџин Хан у вези примене чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку ( Службени гласник РС“ бр. 18/16) који предвиђају дужност органа да по службеној дужности, у сдкладу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује,могу своје незадовољство изразити у писменом облику и „убацити“ у сандуче предвиђено у ту сврху у просторијама општинске управе општине Гаџин Хан, односно упутити mail na adresu: milos.mitic59@gmail.com

Начелник
Љиљана Петровић

Обавештење о могућности за улагање жалбе у вези неадекватне примене новог члана ЗУПa