Истраживање ставова учесника у саобраћају о опасностима и ризицима саобраћаја у Србији

Агенција за безбедност саобраћаја реализује истраживање ставова учесника у саобраћају на нивоу Републике  Србије за 2017. годину на тему безбедности саобраћаја и ризицима у саобраћаја у Србији.
Како би се добили што поузданији подаци потребно је да се испита што већи узорак становништва и да се обухвати становништво сваке локалне самопураве на територији Републике Србије.
Ови путем позивамо грађане да узму активно учешће у поменутом истраживању тако што ће попунити онлине анкету.

Линк за упитник:

https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1